Novi Izraz

Časopis “Novi Izraz” kontinuirano prezentuje književnu produkciju u Bosni i Hercegovini i regionu kroz akademsku književnu kritiku, kritički iščitava i hronološki prati događanja u književnosti i umjetnosti, kao doprinos promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta, te afirmaciji autorskog stvaralaštva. Izuzetno je važna njegova uloga u prenošenju svjetskih tokova u nauci o književnosti i kulturologiji ovdašnjim proučavaocima književnosti, umjetnosti i kulture; časopis je od svojih begićevskih početaka imao presudnu ulogu kao književno-teoretski „prozor u svijet“ u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, i tu ulogu nastoji očuvati. Časopis izlazi dva puta godišnje, te je dostupan u CEEOL i EBSCO online bazama podataka.

Uputstvo autorima Obrasci CEEOL   Spisak recenzenata