IZJAVA OSNIVAČA

IZJAVA OSNIVAČA PEN CENTRA BiH

Sarajevo, 31. oktobra 1992. godine

Mi, dolje potpisani pisci, različitih nacionalnosti, političkih uvjerenja i umjetničkih stremljenja, sastali smo se ujedinjeni u saznanju da smo se svi mi i naša zajednička domovina Bosna i Hercegovina našli pred sudbonosnom odlukom: opstati ili nestati. U tom povijesnom momentu pred nas se kao pisce i intelektualce postavlja zadatak da – uprkos razornoj agresiji i ratnom razaranju – odbranimo i za budućnost sačuvamo ideale nacionalne i građanske slobode, slobode ljudske misli i duha i slobodnog duhovnog stvaranja u državnoj zajednici u kojoj živimo i u kojoj će živjeti naša djeca. Oslanjajući se na višestoljetnu tradiciju zajedničkog života četiri naroda na ovom prostoru, koja mora dobiti novi podstrek uspostavljanjem suvereniteta naše zemlje, mi želimo biti aktivni sudionici međunacionalnog i međukulturnog razumijevanja u zajedničkom nam životu i zajedničkoj povijesnoj sudbini. U isto vrijeme, mi želimo razvijati tu veliku tradiciju naše povijesti tako što ćemo njene tekovine, sada toliko ugrožene, povezati s tekovinama slobodnog razvoja ljudske misli i prakse u modernom svijetu. U toj želji da povežemo našu tradiciju s idealima slobodnog čovječanstva odlučili smo da u našoj državnoj zajednici utemeljimo jednu od osnovnih institucija slobode u sferi pisane riječi i književnoumjetničkog izraza, centar Međunarodnog PEN-a, koji je, kao prva dva načela, u svoju Povelju zapisao:

1. Književnost, mada nacionalna po porijeklu, ne zna za granice, i treba služiti kao zajedničko dobro naroda uprkos političkim ili međunarodnim promjenama.

2. U svim okolnostima, a naročito u doba rata, djela umjetnosti, to nasljeđe čovječanstva kao cjeline, treba da budu zaštićena od nacionalnih i političkih strasti.

PEN CENTAR BOSNE I HERCEGOVINE, sa sjedištem u Sarajevu, koji će, nadamo se, uskoro biti priznat kao ravnopravni član zajednice centara PEN-a, zalagaće se da se načela PEN-a ostvaruju i u državi u kojoj živimo, i to tako što će se suprotstavljati svakoj formi potiskivanja slobode izražavanja, ali i svakoj zloupotrebi slobodne štampe, kako to zahtijeva Povelja Međunarodnog PEN-a. Istovremeno, PEN CENTAR BOSNE I HERCEGOVINE će svojim aktivnostima nastojati da podstiče slobodni razvoj pisane riječi u Bosni i Hercegovini, da štiti slobodno izražavanje u svim oblicima književnosti i da – u duhu Povelje PEN-a – zastupa načelo neometanog prenošenja misli u okviru svake nacije i između svih naroda.

Osnivači PEN Centra Bosne i Hercegovine /
Founders of the PEN Center of Bosnia-Herzegovina
31. oktobra 1992. godine u Sarajevu /
Sarajevo, October 1992

1. Tvrtko Kulenović, predsjednik / President
2. Zdenko Lešić, potpredsjednik / Vice-President
3. Marko Vešović, potpredsjednik /Vice-President
4. Ivan Lovrenović, član Upravnog odbora / memeber of the Board
5. Hanifa Kapidžić-Osmanagić, član Upravnog odbora / memeber of the Board
6. Veselko Koroman, član Upravnog odbora / member of the Board
7. Admiral mahić, član Upravnog odbora / member of the Board
8. Ferida Duraković, sekretar / Secretary
9. Dževad Karahasan
10. Nikola Kovač
11. Vladimir Premec
12. Nedžad Ibrišimović
13. Juraj Martinović
14. Stevan Tontić
15. Mirko Marjanović
16. Selim Arnaut
17. Enes Duraković
18. Saed Fetahagić
19. Muhamed Filipović
20. Predrag Finci
21. Alija Isaković
22. Željko Ivanković
23. Miljenko Jergović
24. Ivan Kordić
25. Ilija Ladin
26. Velimir Milošević
27. Muhamed Nezirović
28. Nenad Radanović
29. Zvonimir Radeljković
30. Bajram Redžepagić
31. Muhsin Rizvić
32. Izet Sarajlić
33. Abdulah Sidran
34. Goran Simić
35. Ranko Sladojević
36. Mario Suško

 16,996 total views,  2 views today