Skrnavljenje

David Samic Cip: La Fillete de Gaza, Djevojčica iz Gaze

Piše: Jasna Šamić

Pročitala sam u glasilima da je jednoj mladoj Izraelčanki odrubljena glava a potom su
pripadnici Hamasa silovali mrtvo tijelo. Je li tako nešto stvarno stvarno stvarno moguće ?
Reći užasnuti smo, premalo ! Već je gadno znati da je « samo » décapitée.
Kažu mi da je i Izrael potom ovo demantovao. Ali i činiti i lagati o tome je jednako užasno.


Vidjela sam sliku golih muškaraca ispred vojnika Tsahala klečeći. Reći užasnuti smo,
premalo ! Prizorom poniženja, i onih koji kleče i koji ih klečati natjeraše.
Ovo niko nije demantovao.


A djeca a djeca a djeca a djeca ? Udova amputiranih in vivo? Djeca Gaze?
Šta je s mrtvim tijelima razbacanim po mračnoj prašini? Čovječe! Kakvo si ti biće?
I šta će od te prašine, crne i krvave, na kraju ostati?
Samo mržnja mržnja mržnja? I opet mržnja?
Čovjek, kakvo je to biće?
Čovječe! Sramim se u tvoje ime.
(Znajuć da sram ni u rječnicima ne postoji.
Više.)

Apokalipsa
Varijacije na Otkrovenje prema Svetom JovanuI
O Gospodaru,
U kog ne vjerujem,
Kažu da je Sotona na Zemlju sišao
Sa šegrtom i vojskom od malih sotona
Kažu da je rivalska vojska
Glave djevicama odrubila a onda ih oskrnavila

O Gospode,
Kome ne mogu vjerovati,
Što radiš s tim jadnim tijelima žena
Dok muškarci tuđinci kleče
Goli pred Sotonom moleći mu se
Njemu a ne Tebi ?

Goli muškarci na pijesku vlažnom od njihovog srama
Na ulicama bez kuća ispred kuća bez krovova bez prozora i kreveta
Ispred patrljaka od kuća
Potonuli u crni pijesak
Sotoninom Šegrtu moleći se

Nakon toga probudih se
I crno nebo ugledah a na crnom nebu krvlju natopljenom
U crni dim zaronjenom : otvorena vrata
I glasovi što se dižu od golih tijela koja kleče
Sotoninoj armiji se moleći a ne Bogu

Postoje li dva ili više Sotona
Na ovoj razrovanoj Kugli
Pod tvojim slijepim očima
Gospode,
Kome ne vjerujem?

Popni se ovamo pokazaću ti što će se dogoditi poslije ovoga
Čula sam Glas
I digoh se do neba
Da vidim tijela žena oskrnavljena
Al vidjeh djecu tuđina, natopljenu krvlju
Žrtve drevnih bogova
Pred Sotoninom vojskom

Odmah duhom ponesena
Jer gle, bilo je prijestolje na nebu, i na tom prijestolju sjedio je neko
Al avaj
Izgledao je kao kamen od krvi zgrušane
Dok sam se klatila na dûgi boje smaragda

Zatim vidjeh puno prijestolja
I na prijestoljima puno djece
Gole
Krvlju poškropljene
Pred Sotoninom vojskom što je osvećivala žene oskrnavljenih tijela
Rivalskim đavolima i mržnjom vampira

I toliko golih muškaraca na pijesku
Vlažnom od njihovog srama
A ispred njih
Djeca sa brojnim krilima a anđeli nisu

S prijestolja se dizahu munje i gromovi
Pred prijestoljem, kao da je more od stakla
Sotona naredi djeci da ustanu da hodaju po kristalima mora

Bili su to vojnici ispunjeni očima sprijeda i straga
I bacali vatru na gole mušakrce koji kleče
I na djecu krvlju poškropljenu koja su imala krila a anđeli nisu

Nije bilo ni lava ni teleta ni zmije kao u Knjizi
Samo vojnici
Šegrti Lucifera a iznad njih
Orao s krilima pomodrio od zla

Gospode,
U koga ne mogu vjerovati
Nisi Ti sjedio ni na jednom od prijestolja
Što su stenjala noću zbog vojnika s brojnim očima izvana i iznutra
A koji nisu prestajali vikati: “Sve ovo naše je. Gospode Bože, to je tvoja žrtva”
I koji su govorili: “Dostojan si, Gospode slavu primiti, čast i moć,
Jer Ti si stvorio sve stvari, i po Tvojoj volji postoje i stvorene su
.”


II

« Zatim vidjeh u desnoj ruci Onoga koji sjedi na prijestolju i knjigu napisanu iznutra i izvana
zapečaćenu sa sedam pečata. I vidjeh snažnog anđela koji je vikao: “Ko je dostojan otvoriti
Knjigu i slomiti pečate?” I niko na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, nije mogao Knjigu
otvoriti ni pogledati je. I plakah mnogo što nije bilo nikog dostojnog da Knjigu otvori i
pogleda je. A jedan od starješina reče mi: “Ne plači! Evo lava od plemena Jude, izdanak
Davidov, uspio je da Knjigu otvori i njenih sedam pečata
. »

Potom ugledah, pred jednim od prijestolja poprskanih krvlju žrtava Sotoninog šegrta,
I pred morem od crvotočnog kristala,
Opet isti goli ljudi
Zgužvanih tijela od stida s kržljavim udovima
Pred Sotonom i njegovom vojskom s očima posvuda po tijelu

I vidjeh djecu oblivenu krvlju ispred te vojske,
Žrtve Sotonine :
« Kažnjeni ste zbog žena oskrnavljenih
Usred dana na zlatnom pijesku »

I sred prijestolja četiri živa stvorenja i među starješinama,
janje koje je stajalo kao zaklano

Nije imalo sedam rogova ni sedam očiju
Kao u Knjizi
Već jedno oko na jednom rogu

Dok su vojnici imali oči što neprestano vatru bacaju
Na gole ljude koji kleče
Pred šegrtom Sotoninim i njegovom vojskom
Na crnom pijesku natopljenom njihovim sramom
Posvuda po njihovim tijelima bile su oči

Oči vojnika koji su mislili da su duh Gospodnji


III

Na dûgi sjedim, dûgi promatračnici i vidim :
Goli muškarci kleče pred odsječenim glavama
I tuga me obuzima jer
Djeca okovanih krila a nepomična

Bačena prema moru od kristala
I dalje cvile

Janje promatram a pečati su zaključani
I Knjiga zatvorena, nije kao u Spisima!
Samo krici se čuju i bude vatre na zemlji i vatre mora i vatre neba
Krici bespriznorni

Dok muškarci kleče u tišini pred pozivom janjeta a
Djeca s brojnim krilima nijema nesposobna letjeti
Ni ne ječe više

Mračna poema svijeta izgubljenog u sjeni


IV

Gospode,
U koga ne vjerujem,
Što radiš tu a ništa ne činiš?
Gdje su ti bijeli konji da ponesu djecu
Daleko od ovog vrištećeg praha
Ka očaravajućem svitanju?

Gledala sam Janje
Nijedan pečat nije otvorilo kao u Bibliji
Al veliki potres
Uzdrma prah i more od stakla i nebo u plamenu
I dûgu na kojoj sam jahala

Dûgu poput smaragda

I kao u Knjizi:
Sunce posta crno poput zrna papera
Mjesec kao krv, i zvijezde padoše na zemlju.
Nebo se povuče ko knjiga koja se smotava
Kraljevi, velikaši, vojni zapovjednici, bogati, moćnici, svi robovi i slobodni ljudi, u špilje se
sakrše i stijenje planina. I govorili su planinama i stijenama: Padnite na nas i sakrijte nas
pred licem Onoga što na prijestolju sjedi, i pred gnjevom Janjeta
;
Jer došao je veliki dan njegova gnjeva, i ko može tome odoliti?

Nakon toga, vidjeh deset anđela sletješe da odnesu djecu
Golu i krvavu žrtvovanu brojnim sotonama i njihovim šegrtima
Rasutim po prostranstu zemaljskom
S uperenim puškama ka golim muškarcima koji kleče

Anđeli na svojim krilima nosiše vreće plamenih vjetrova i bisere iz školjki
Da nahrane djecu s krilima
Nepomičnim
Koja nisu znala letjeti

Jedan anđeo viknu silnicima:
Stanite. Ne nanosite zlo zemlji, ni moru, ni drveću, dok ne označimo pečatom čela sluge
našega Boga.


I nisam više ništa čula i nisam vidjela nikakvo pleme
A bilo ih je kažu na tisuće
Ono što sam vidjela
Bio je kalež
Crni pijesak a onda
Glas pade sa crnog neba
Na dûgu na kojoj sam sjedila
Padajuć na djecu koja nisu mogla ni letjeti ni hodati ni ječati
Više

A u Knjizi su vikali zvonkim glasom:
Spasenje pripada našem Bogu koji sjedi na prijestolju, i Janjetu.

To u Knjizi bijaše, al ispod dûge poput smaragda
Na kojoj sam jezdila prema dolje ka
Zemljinoj kugli koja izdiše
Goli ljudi su klečali a nisu rekli: Amen!

Željeli su smrt ali smrt nije dolazila

Profanation


J’ai lu dans les journaux qu’une jeune Israélienne avait été décapitée, puis que des membres du Hamas avaient violé son cadavre. Est-ce vraiment vraiment vraiment possible ? Dire que
nous sommes consternés, c’est peu dire ! Il est déjà horrible de savoir qu’elle « n’a été que »
décapitée.
On me dit qu’Israël l’a démenti ensuite.
J’ai vu une photo d’hommes nus devant des soldats de Tsahal, agenouillés. Dire que nous
sommes consternés, c’est peu dire ! Une horrible scène d’humiliation, à la fois de ceux qui
sont à genoux et de ceux qui les forcent à s’agenouiller.
Personne ne l’a démenti.
Et les enfants et les enfants et les enfants et les enfants ?! Et leurs membres amputés in vivo ?
Et leurs cadavres dispersés dans la poussière noire ?! Les enfants de Gaza ?
Homme ! Quel être es-tu ?
Et que restera-t-il de cette poussière, noire et ensanglantée, à la fin ?
Que la haine que la haine que la haine ? Et la haine ?
Homme, quel genre d’être es-tu ?
Homme ! J’ai honte pour toi.
(Sachant que la honte n’existe même plus dans les dictionnaires.)
Pauvre humain !

Apocalypse
Variations sur l’Apocalypse selon Saint Jean

I

O Seigneur, en qui je ne crois pas,
On raconte que Satan a foulé la Terre
Avec son armée de petits démons,
Décapitant des vierges
Avant de les pénétrer

O Seigneur, en qui je ne pourrai croire,
Que fais-tu avec ces pauvres corps de femmes violées
Quand les hommes sont agenouillés
Nus devant l’armé de Satan le priant,
Lui et pas Toi,
Les hommes nus sur le sable imbibé de leur honte
Dans les rues sans maisons devant les maisons sans toits ni fenêtres ni lits
Devant les moignons de maisons,
Hommes enfuis dans le sable noir,
Priant le Satan

Après cela, je me réveillai et
Je vis le ciel noir et dans le ciel noir, trempé de sang,
Plongé dans la fumée noire : une porte ouverte
Et les voix s’élevant des nus agenouillés priant

Deux ou de nombreux Satan existent-ils
Sur cette Terre ravagée
Sous Tes yeux aveuglés,
Seigneur,
En qui je ne crois pas ?

Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite
J’entendis cette Voix
Et montai au ciel
Pour voir les corps des femmes profanées
Mais je vis les enfants des étrangers de sang trempés
Sacrifices des dieux d’antan,
Face à Satan

« Aussitôt je fus ravi en esprit. Car voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône
quelqu’un était assis.
»
Hélas
Il ressemblait à une pierre faite de sang coagulé
Tandis que je me balançais sur un arc-en-ciel comme le rubis

Je vis ensuite de nombreux trônes
Et sur ces trônes de nombreux enfants
Nus, aspergés
De sang,
Face à l’armé de Satan qui vengeait les femmes aux corps profanés
Par des diables rivaux et des vampires
Dans le mal immergés

Tant d’hommes nus sur le sable imprégné de leur honte
Et devant eux, des enfants aux ailes ;
Pourtant n’étaient-ils point des anges

« Des trônes sortaient des éclairs et des tonnerres.
Il y avait devant le trône comme une mer de verre
»
Le Satan ordonna aux enfants de se lever
Et de marcher sur le cristal de la mer

Il y avait des soldats, yeux devant et derrière,
Yeux qui jetaient du feu sur les hommes nus agenouillés
Et sur les enfants de sang aspergés, ailes déployées
Pourtant, point des anges

Il n’y avait ni lion, ni veau, ni serpent, tels que dans la Bible,
Seuls les soldats sataniques et au-dessus d’eux
L’aigle aux ailes devenues mauves par le mal,
Et les enfants aux ailes sans vol

Seigneur, en qui je ne puis croire,
Tu n’étais pas assis sur l’un de ces trônes
Gémissant la nuit à cause de ces soldats
Aux innombrables yeux, autour et à l’intérieur,
Ne cessant de clamer : « Tout cela nous appartient.
Seigneur Dieu c’est ton offrande »
Et qui disaient : « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur
et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles
ont été créées
. »


II

« Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, en dedans
et en dehors scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant, qui criait d’une voix forte : Qui
est digne d’ouvrir le livre, et d’en rompre les sceaux ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre,
ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que
personne ne fut trouvé digne d’ouvrir le livre ni de le regarder. Et l’un des vieillards me dit :
Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le
livre et ses sept sceaux
. »

Ensuite je vis devant l’un des trônes aspergés de sang
Des sacrifices à Satan, et devant la mer de verre en cristal,
Les mêmes hommes nus, leurs corps froissés de honte, les membres atrophiés,
Face aux mêmes démons
Et à l’armé de soldats aux yeux partout sur leurs corps,
Yeux remplis de feu

Et je vis des enfants ensanglantés devant cette armée
Sacrifiés à Satan qui dit :
Vous êtes punis à cause des femmes profanées
En plein jour sur le sable doré

« Et au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui
était là comme immolé. »
Il n’avait pas sept cornes ni sept yeux comme dans le Livre
Mais un seul œil sur une seule corne,
Tandis que les soldats avaient des yeux qui projetaient le feu
Sur les hommes nus agenouillés
Devant le Satan et son armé
Sur le sable noir, imprégné de leur honte,
Partout sur leurs corps, ces yeux

Les yeux des soldats qui croyaient être des esprits de Seigneur


III

Assise sur l’arc-en-ciel je regardais
Les hommes nus agenouillés devant les têtes décapitées
Une tristesse m’envahissait car
Les enfants enchainés aux ailes immobiles
Jetés vers la mer en verre comme du cristal
Gémissaient encore

Je contemplai l’agneau et les sceaux clos
Le Livre scellé, loin des mots des Écrits,
Seules les plaintes qui réveillaient les feux de la terre
Les feux de la mer et les feux des cieux,
Les plaintes
Démentes

Alors que les hommes agenouillés demeuraient silencieux
Et les enfants aux innombrables ailes sans vol
N’émirent plus un gémissement
Face aux corps des femmes profanées

Sombre image du monde perdu dans l’ombre


IV

O Seigneur,
En qui je ne crois pas,
Que fais-tu là, sans rien faire ?
Où sont tes chevaux blancs ?
Pour emporter les enfants
Loin de cette poussière hurlante
Vers les aubes enchantées ?

Je regardais l’Agneau,
Il n’ouvrit aucun sceau, comme dans la Bible,
Mais un grand tremblement de terre
Secoua la poussière et les mers en verre et les cieux enflammés
Et l’arc-en-ciel sur lequel je chevauchais

Arc-en-ciel comme le rubis

Et comme dans le Livre :
Le soleil devint noir comme des grains de poivre
« La lune comme du sang et les étoiles tombèrent sur la terre
Le ciel se retira comme un livre qu’on roule
Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs places. Les rois de la terre, les
grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se
cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes
et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le
trône, et devant la colère de l’agneau ; car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut
subsister ?
»

Après cela, je vis dix anges
Venus enlever des enfants nus et ensanglantés
Sacrifiés aux innombrables Satan
Et à ses apprentis, éparpillés dans le monde,
Braquant leur fusilles sur les hommes nus agenouillés

Les anges portaient sur leurs ailes des sacs de vents enflammés
Et des perles en coquilles pour nourrir les enfants aux ailes
Immobiles
Qui ne savaient voler

Un ange cria aux bouchers et à son armé d’une voix forte :
« Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons
marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu

Et je n’entendis plus rien, ne vis aucune tribu
Tandis qu’elles auraient été des milliers

Ce que j’ai vu, c’était du bourbier,
Le sable noir ;
Et la Voix tomba du ciel noir,
Chutant sur l’arc-en-ciel sur lequel j’étais assise
Et sur les enfants ne pouvant ni voler ni marcher ni pleurer

Pourtant dans le Livre ils criaient d’une voix forte, en disant :
« Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’agneau.
Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants.
»

C’était dans le Livre, mais pas sous l’arc-en-ciel comme le rubis
Sur lequel je galopais vers la Terre meurtrie,
D’où je vis :
Les hommes se prosternaient devant l’armé de démons
Ne disant pas : Amen !

Ils désiraient la mort, mais la mort n’arrivait pas

 1,840 total views,  2 views today

Komentariši