28. Književni susreti „Stazama djetinjstva“: Javni poziv za najbolju neobjavljenu priču za djecu na području BiH

BOSNA I HERCEGOVINA/FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON/OPĆINA BOSANSKA KRUPA

JU  „CENTAR ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I INFORMISANJE““ BOSANSKA KRUPA

Povodom održavanja manifestacije 28. Književni susreti „Stazama djetinjstva“ Bosanska Krupa 2021. JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa, raspisuje:

JAVNI POZIV

za najbolju neobjavljenu priču za djecu na području BiH

I Opći uvjeti:

 1. da je rad autorsko djelo
 2. da tekst nije uvredljivog sadržaja
 3. da je tekst napisan na jednom od jezika govornog područja BiH
 4. da priča nije ranije objavljena
 5. da tekst nije duži od pet kucanih stranica

II Posebni uvjeti:

 1. pravo učešća imaju svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine
 2. jedan autor može dostaviti najviše tri rada
 3. radovi moraju biti potpisani pod šifrom i dostavljeni u tri primjerka (i u elektronskoj formi)
 4. radovi koji su ranije dostavljani na javni poziv neće se uzeti u razmatranje
 5. uz radove u zapečaćenoj koverti sa naznakom šifre  dostaviti podatke o autoru (ime i prezime, godina rođenja, adresa, telefon, kraća biografija).

III

 • Organizator zadržava pravo prvog objavljivanja prijavljenih tekstova po ličnom izboru, dramaturške obrade i scenskog izvođenja.

IV  

 • Radove slati na adresu: Javna ustanova „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa ulica Trg Avde Ćuka bb 77 240 Bosanska Krupa, sa naznakom:  „Prijava na Javni poziv za najbolju neobjavljenu priču za djecu u BiH“ ili predati lično u prostorijama ustanove.

V   

 • Javni poziv ostaje otvoren do 31.08.2021. godine Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva neće biti razmatrani. Za najuspješniji rad predviđena je plaketa i novčana nagrada.
JU Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje Bosanska Krupa
                                           VD Direktor Tarik Halkić

 5,701 total views,  2 views today

1 komentar

Komentariši