Bookstan 2020: Promocija knjige “Bela” Gorana Samardžića