Alida Bremer

P.E.N.

Ime i Prezime

Alida Bremer

Biografija

Alida Bremer rođena je u 1959. u Splitu. Studirala je komparativnu književnost, romanistiku, slavistiku i germanistiku u Beogradu, Rimu, Saarbrückenu i Münsteru. Nakon što je na komparatistici u Saarbrückenu doktorirala s temom „Kriminalistička dekonstrukcija. K poetici postmodernih kriminalističkih romana“ (knjiga je objavljena kod Königshausen & Neumann, Würzburg 1998), niz je godina radila kao znanstvena suradnica, visokoškolska docentica i lektorica na sveučilištima u Münsteru i Gießenu. 

 

Inicirala je i vodila niz projekata promocija hrvatske i drugih književnosti jugoistočne Europe. Urednica je nekoliko njemačkih antologija hrvatske književnosti, jedne antologije svjetske književnosti (zajedno s njemačkim piscem i urednikom Michaelom Krügerom), te je prevela na njemački mnogobrojna djela, između ostalih Ivane Sajko, Ede Popovića, Delimira Rešickog, Marka Pogačara, Zvonka Makovića, Romana Simića, Predraga Matvejevića, Veljka Barbierija, Bore Ćosića, Dragana Velikića, Branka Čegeca, Dina Pešuta, Ive Brdar, Renata Baretića, Damira Karakaša i mnogih drugih. Bila je članica mnogobrojnih žirija, između ostalih 6 godina je suodlučivala o nagradi za Europsko razumijevanje Leipziškog sajma knjiga i grada Leipziga. 

 

Eseje, priče i poeziju objavljuje u različitim časopisima i na portalima kao što su Manuskripte, Lichtungen, Der Spiegel, Zeit Online, Textland, Wespennest, Lettre International, Schreibheft, Die Horen, Zibaldone itd. Dobila je niz stipendija i nagrada, bila je „poet in residence“ Sveučilišta Duisburg-Essen 2019. godine, kad je ovo sveučilište s njenim romanom „Olivas Garten“ dobilo nagradu „Jedno sveučilište – jedna knjiga“, a za prijevod romana Ivane Sajko Ljubavni roman nagrađena je zajedno s autoricom najvećom njemačkom nagradom za strane književnosti (Internationaler Literaturpreis 2018). 

 

Za rad na romanu Olivas Garten (Eichborn 2013., džepno izdanje Ullstein 2017., prijevod na makedonski Goten 2014., prijevod na hrvatski Fraktura 2015.) dobila je stipendiju Zaklade Robert Bosch, a rukopis njenog novog romana Die Korallenprinzessin bio je nominiran za nagradu Alfred-Döblin i bit će objavljen 2021. na njemačkom kod izdavača Jung und Jung i na hrvatskom kod Frakture. 

 

http://www.alida-bremer.de

e-mail

Alida.Bremer@t-online.de