Nerzuk Ćurak

P.E.N.

Ime i Prezime

Nerzuk Ćurak

Adresa

Skenderija 72, 71000 Sarajevo

Biografija

Nerzuk Ćurak je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, novinar, esejist i publicista, javni intelektualac i mirovni aktivist. U fokusu njegove naučne zainteresiranosti su geopolitika, geofilozofija, politička filozofija, međunarodni odnosi, međunarodna sigurnost, polemologija, upravljanje konfliktima, teorija mira, demokracija i sigurnosni izazovi, etnopolitika i javne politike.

Na bosanskohercegovačkoj javnoj sceni prisutan je od 1988. godine kada počinje raditi kao novinar i urednik studentskog lista Walter. Pred raspad bivše zajedničke države piše političke i vojnopolitičke komentare i analize u uticajnim novinama, revijama i magazinima: Naši Dani, Bosanski pogledi, Slobodna Bosna. U toku rata protiv Bosne i Hercegovine komentare objavljuje u dnevnim listovima Oslobođenje i Večernje novine te u sedmičnoj reviji Bosna, u kojoj je radio i kao zamjenik glavnog urednika. Bio je urednik i glavni urednik sedmičnih magazina Bošnjački Avaz i Fokus. Od 1996. do 2003. kao urednik i kolumnist magazina Dani. Tekstovi su mu prevođeni na engleski, njemački, francuski, slovenski, španski i arapski jezik.

Član je profesionalnog američkog udruženja za političke nauke – American Political Science Association (APSA) i Udruženja politologa u Bosni i Hercegovini, te član Regionalnog odbora Centra za napredne studije Jugoistočne Evrope Sveučilišta u Rijeci. Bio je urednik Godišnjaka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Član je Upravnog odbora Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Savjeta časopisa Demokracija i sigurnost u Jugoistočnoj Evropi (www.atlantskainicijativa.org) te član ekspertnog tima Foruma građana Tuzla za reformu Ustava Bosne i Hercegovine. Član je odbora za političke nauke ANUBiH i PEN Centra BiH.

U bosanskohercegovačkoj društvenosti prisutan je i kroz komentare, političke analize i intervjue kako za printane medije, tako i za elektronske i nove medije. Angažirane tekstove objavljuje na portalima http://www.sarajevo-x.com; http://www.zurnal.info; http://www.e-novine.com i časopisu za kulturna i društvena pitanja Odjek, Sarajevo. Objavio je šest autorskih i jednu koautorsku knjigu. Uredio je pet knjiga (Natko Plevnik; Javna diplomacija, ITG, Zagreb, 2010; Azinović, Vlado: Al-kai’da u Bosni i Hercegovini: mit ili stvarna opasnost?, Radio Slobodna Evropa, Sarajevo, Prag, 2007; Berić, Gojko: Zvijeri na okupu, Sarajevo, Izdanje autora, 2006.; Grupa autora: Srebrenica. Sjećanje za budućnost, Fondacija Heinrich Boll, Sarajevo, 2005. Knjiga je objavljena i na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku.

Kao redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, vrši i funkciju šefa Odsjeka za sigurnosne i mirovne studije. Vodi sljedeće kolegije: Geopolitika, Međunarodna sigurnost, Nauka o miru, Međunarodna zajednica i upravljanje konfliktima. U Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, u okviru master studija Upravljanje državom i nevladinim organizacijama, voditelj je modula Civilno društvo i nevladine organizacije. Na Univerzitetu u Mostaru voditelj je kolegija Savremena geopolitika i nauka o miru. Voditelj je prve generacije doktorskog studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu gdje predaje Geopolitičke studije savremenog svijeta i Istraživanje mira u regionalnoj perspektivi.

Bibliografija

Geopolitika kao sudbina: Slučaj Bosna. Postmodernistički ogled o perifernoj zemlji, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2002,
Dejtonski nacionalizam, Buybook, Sarajevo, 2004,
Obnova bosanskih utopija. Politologija, politička filozofija i sociologija dejtonske države i društva, Synopsis, Sarajevo-Zagreb, 2006),
Filozofija zagrljaja, Rabic, Sarajevo, 2009,
Politička elita u BiH i EU: Odnos vrijednosti, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2009. (Prvi autor u koautorskoj knjizi),
Izvještaj iz periferne zemlje. Gramatika geopolitike, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2011,
Rasprava o miru i nasilju. (Geo)politika rata – (Geo)politika mira – Studije mira, Buybook, Sarajevo-Zagreb, 2016.
Od erosa do polemosa. Knjiga razgovora, Buybook, Sarajevo-Zagreb, 2018.

Mobitel

061191939

e-mail

nerzuk.curak@fpn.unsa.ba, nerzukc@gmail.com

e-mail alt.

nerzukc@gmail.com