INTERESNA ZONA

Piše: Jasna Šamić

INTERESNA ZONA, režija JONATHAN GLAZER sa Sandrom Huller i Christianom Friedelom

Gledala sam film Interesna zona odličnog britanskog režisera Jonathana Glazera, koji, usput rečeno, spasava čast svakog Jevreja u čije ime Natanyahu i njegova pogubna vlada ubijaju nevine ljude i djecu u Gazi.
Prvo što treba reći jeste da je tema filma odlično izabrana, iako meni lično nije ovakva I slična priča bila do sada nepoznata.

Evo o čemu je riječ : porodica šefa Aušvica živi kao u raju uz sami zid logora smrti, slijepa za ono što se dešava iza tog zida. Supruga je čak ponosna na svoju ogromnu kuću i baštu prepunu predivnog rastinja, cvijeća, voća i povrća, što je sve sama uzgojila na bivšoj pustari u koju su poslali njenog muža, kad su ga nacisti imenovali za šefa te najgore mašinerije za ubijanje ljudi, prvenstveno Jevreja, a potom i Roma, i Slovena, i komunista. Supruga toliko obožava taj svoj raj na zemlji, da ne želi da ga napusti ni onda kad njen muž, inače i sam ponosan na svoju službu i zvanje, dobiva premještaj za grad Orenburg u Rusiji, koji su nacisti izgleda tek imali namjeru da okupiraju (u filmu on neće stići da se tamo ustoliči). Supruga će sve učiniti da ostane sa djecom tu, istovremeno sanjajući o još ljepšem životu nakon svršetka nacistočkog “pobjedničkog” rata, pa i o putovanjima po svijetu, kao i o ogromnim obradivim predjelima koje će zaslužno dobiti kasnije, budući da žive i rade “upravo onako kako je Hitler zamislio” i naredio .   
Dalje, treba reći da je realizacija filma odlična ali i jako čudna, da, ona je originalna, a originalnost se naročito odnosi na montažu filma sa jako dugim planovima, od kojih su neki sa putpunim mračnim i dugim scenama bez svjetla, samo sa muzikom i kricima. Akcenat na ljudskoj ravnodušnosti i egoizmu, što se oboje slobodno može nazvati i ljudskom bijedom, a na koju su upozoravali oduvijek veliki umovi tokom historije čovječanstva, prisutan je sve vrijeme koliko traje ova fikcija.

Film je od početka do kraja mučan, i apsulutno aktuelan. Ma kako da se Holokaust može smatrati najvećim zločinom, istovremeno nas film upozorava i na to da se čovjek nije pomakao sa svog narcisoidno-egoističnog prijestolja i da će tako uvijek i biti čim mu se za to ukaže prilika, potpuno ravnodušan za nesreću najbližeg susjeda. A cijela istorija čovječanstva se sastoji od niza ljudskih tragedija koje se sastoje opet u tome da čovjek muči čovjeka, i da ga ubija najčešće za svoje megalomanske, čitaj niske ciljeve, uvijek za komadić zemlje.

Ono što je mene kao gledaoca još iznenadilo u realizaciji ove fikcije, jeste da nema uopšte gros plana Nijemaca koji žive u raju, tik uz pakao. Vrlo teško je uopšte spoznati njihov pojedinačni karakter, iako grupni jasno vidimo. Sve scene su kao u nekoj magli, ne razaznajemo, ili jedva, lica protagonista, ali njihove uljene siluete, da, i njihovu konverzaciju, nju čujemo i razaznajemo vrlo jasno. Tu se pojavljajuje i jedna djevojčica, Poljakinja, koju koristi gazda kao ljubavnicu, a koja tajno u noći odnosi ostatke hrane za logoraše koji će tu hranu naći ujutro ukopanu u zemlji kad ih otjeraju na rad.
Ideja, koju će odmah svi primijetiti, da se nikad neće vidjeti ni jedna scena u samom logoru, jeste odlična. Vidjećemo samo dim kako se diže iz gasnih komora, koje neumorno ispunjavaju svoj zločinački zadatak i ne prestaju s radom, a čućemo i krike koji dopiru do uživalaca raja smještenog u zoni pakla.

Nezaboravna je scena kada gazda kuće, šef logora pere beskonačno dugo svoje spolovilo nakon što se okoristio ličnom, kućnom zatvorenicom, maloljetnom Poljakinjom i Jevrejkom koju drži u kući kao slugu.

Ali ono što čudi, međutim, jeste da je film, bez obzira na svu mučninu koju izaziva u nama, lišen osjećanja. Drugim riječima, on ne izaziva u nama osjećanja tuge, nego samo gađenje i prezir. Čak mi se i dim koji se dizao iz logorskih dimnjaka činio nedovoljno ubjedljiv, a upravo o tom dimu i smradu koji se čuo pisali su svi svjedoci logoraši i veliki pisci. Ovaj mris užasa se, međutim, ne pominje u filmu. Takođe za mene lično nisu bili pretjerano ubjedljivi ni krici koji su stizali i stalno se čuli s druge strane zida nacističkog raja. Iako i dalje mislim da je odlična ideja što režiser nije ulazio u sam logor. I napokon, scenario je takav da je vrlo teško bilo sve shvatiti u vezi s događajima u samoj porodici. Iako se tu ne događa mnogo, osim dosadnog rajskog života tih Hitlerovih sluga.

Film čini skok u sadašnjost prikazujući radnike kako čiste muzej. To je jedini put kada prelazimo na « drugu stranu »; tu vidimo ostatke  stvarnosti. Sve zgrade Aušvica su  pretvorene u sale muzeja. U tim paviljonima su izloženi dokazi o zločinu, među kojima prednjače cipele zatvorenika. 

Uprkos svim primjedbama, i upkros mišljenju istoričara za Holokaust da sve nije bilo tako u stvarnosti, film je važan, moćan, i drukčiji od mnogih koje smo do sada gledali na istu temu, gdje je megalomanija i ljudska ravnodušnost ipak solidno podvučena, odnosno stavljena u prvi plan. Ps. Britanac Jonathan Glazer je dobio Oscara za najbolji strani film za “Zonu  Interesa”, nedavno u Hollywoodu. Primajući nagradu, ovaj sin ukrajinskih jevrejskih imigranata ijavio je javno da je protiv politike Izraela prema Palestini. “Odbijamo da se naša židovska pripadnost i Holokaust koriste za okupaciju koja je prouzrokovala tolike patnje”, izjavio je.

LA ZONE D’INTERET, film de Jonathan Glazer

J’ai regardé le film “La Zone d’Intérêt”, réalisé par l’excellent réalisateur britannique Jonathan Glazer, qui, soit dit en passant, sauve l’honneur de chaque Juif au nom duquel Netanyahu et son gouvernement désastreux tuent des innocents et des enfants à Gaza.
Tout d’abord, il convient de noter que le thème du film est très bien choisi, quoique personnellement, une histoire comme celle-ci ne m’était pas inconnue.
Voici de quoi il s’agit : On est en 1943, en plein seconde guerre mondiale. La famille du chef d’Auschwitz vit comme au paradis près du mur même du camp de la mort, aveugle à ce qui se passe derrière ce mur. L’épouse est même fière de sa grande maison et de son jardin rempli de magnifiques plantes, de fruits et de légumes, qu’elle a tous cultivés elle-même sur l’ancien terrain vague où ils ont envoyé son mari lorsque les nazis l’ont nommé chef de la pire machinerie de meurtre, principalement des Juifs, puis des Roms, des Slovènes et des communistes. La femme aime tellement son paradis terrestre qu’elle ne veut pas le quitter même lorsque son mari, par ailleurs fier de son service et de sa profession, est muté dans la ville d’Orenburg en Russie, que les nazis semblaient seulement vouloir occuper (il n’y arrivera pas à y déménager dans le film). La femme fera tout pour rester avec ses enfants pour continuer à y vivre, mais en rêvant aussi d’une vie encore meilleure après la fin de la “victorieuse” guerre nazie, songeant à des voyages autour du monde et à des vastes terres cultivables qu’ils gagneront un jour, car ils vivent et travaillent “exactement comme Hitler l’avait imaginé” et ordonné.

En outre, il convient de dire que la réalisation du film est excellente mais aussi très étrange, oui, originale; cette originalité s’applique particulièrement au montage du film avec des plans très longs, certains avec des scènes complètement sombres sans lumière, uniquement avec de la musique ou des cris des détenus du camps de la mort. L’accent mis sur l’indifférence et l’égoïsme humains, qui peuvent tous deux être qualifiés de misère humaine, et sur lesquels les grands esprits tout au long de l’histoire de l’humanité nous ont toujours mis en garde, est présent tout au long du film basée sur un roman d’un écrivain britannique. Le film est pénible du début à la fin et représente absolument un écho à l’actualité. Bien que l’Holocauste puisse être considéré comme le plus grand crime de l’humanité, le film nous met également en garde contre le fait que l’homme n’a pas bougé de son trône narcissique et égoïste et sera toujours le même, chaque fois que l’occasion se présentera à lui, indifférent au malheur de son proche. Toute l’histoire de l’humanité est faite d’ailleurs d’une série de tragédies qui consistent en ce que l’homme tourmente l’homme et le tue, principalement pour ses objectifs mégalomaniaques, c’est-à-dire bas, toujours pour un morceau de terre.

Ce qui est aussi surprenant à propos de la réalisation de cette fiction, c’est qu’il n’y a pas de gros plans des Allemands qui vivent au paradis, se trouvant juste à côté de l’enfer. Il est très difficile de comprendre même leur caractère individuel, bien que nous voyions le caractère de toute la famille. Toutes les scènes sont comme dans une brume, nous ne discernons pas, ou à peine, les visages des protagonistes alors que nous distinguons bien leurs silhouettes bien gavées, et entendons bien leur conversation.
On y trouve aussi une fille polonaise, qui vit au sein de cette famille en tant que domestique, et que le patron utilise comme amante. Elle porte secrètement na nuit les restes de nourriture pour les détenus et les cache près du camps ; les détenus trouveront cette nourriture le matin lorsqu’ils seront envoyés travailler.
L’idée que nous ne verrons jamais de scènes dans le camp lui-même, est excellente. Nous ne verrons que de la fumée s’élevant des chambres à gaz, qui remplissent inlassablement leur tâche criminelle et ne cessent pas de travailler, et nous entendrons des cris auxquels les hédonistes du paradis situé dans la zone de l’enfer. ne feront jamais attention.

Inoubliable restera à jamais la scène où le propriétaire de la maison, le chef du camp, lave ses organes génitaux pendant une éternité après avoir profité de sa prisonnière personnelle, la jeune fille polonaise juive, cité ci-dessus, qu’il garde donc dans la maison comme servante.
Ce qui est surprenant, cependant, c’est que le film, malgré toute la nausée qu’il provoque en nous, est dépourvu de sentiment/ Autrement dit, il ne suscite pas de sentiments de tristesse, mais seulement du dégoût et du mépris. Même la fumée, qui montait du camps de la mort, me semblait insuffisamment convaincante, et c’est précisément cette fumée et cette puanteur qui étaient frappantes dont on parlent tous les témoins, prisonniers des camps de la mort. On n’en dit pas un mot dans le film. Ou bien, je ne l’ai pas entendu. Les cris qui venaient et étaient constamment entendus de l’autre côté du mur du paradis nazi ne m’ont pas non plus convaincu outre mesure. Toutefois, je pense toujours que c’est une excellente idée que le réalisateur n’ait pas pénétré dans le camp lui-même.
Enfin, le scénario est conçu de telle manière qu’il était difficile de comprendre tout ce qui se passe dans la famille nazie. Bien qu’il ne se passe pas grand-chose chez eux, à part la vie paradisiaque ennuyeuse de ces serviteurs d’Hitler.

Malgré toutes les objections, le film est important et puissant, et en plus différent de beaucoup de films que nous avons vus jusqu’à présent à ce sujet où la mégalomanie et l’indifférence humaine sont toujours bien mises en avant.

Ps. Le Britannique Jonathan Glazer a reçu l’Oscar du meilleur film international pour “La Zone d’Intérêt”, dimanche soir à Hollywood.

Sur scène, ce fils d’immigrés juifs ukrainiens s’est livré à un plaidoyer contre la politique d’Israël en Palestine.

“Nous refusons que notre judéité et l’Holocauste soient détournés pour une occupation qui a causé tant de souffrances”, a-t-il lancé.

 2,063 total views,  38 views today

Komentariši