Emsura Hamzić

P.E.N.

Ime i Prezime

Emsura Hamzić

Biografija

Emsura Hamzić je rođena 1958. godine u mjestu Sveti Nikole. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1981. godine, gdje je završila i gimnaziju i osnovnu školu, i gdje je  živjela do 1992.godine.

Do sada je objavila  petnaest knjiga, kod najuglednijih izdavača u regionu. Piše poeziju, prozu, drame i eseje. Piše i za djecu.

Uvrštena je u veliki broj antologija poezije i pripovijetke, kao i poezije za djecu. Njena djela su prevođena na više jezika, između ostalog i na japanski .

Emsura Hamzić je nagrađivana za svoja djela, a svaka knjiga se našla u najužim izborima za najuglednije nagrade.

 

Član je P.E.N Centra BiH, Društva književnika Vojvodine i Društva pisaca BiH, Udruženja književnika Srbije, te Srpskog književnog društva. Živi  u Novom Sadu i Sarajevu.

Bibliografija

Poezija:    

– Ugljevlje, Sarajevo: Svjetlost, 1988;

– Tajna vrata, Novi Sad: Svetovi, 1999;

– Boja straha, Beograd: Prosveta, 2002;

– Semiramidin vrt, Novi Sad: Orpheus, 2008;

– Zlatna grana (izabrane i nove pjesme), Novi Sad: Orpheus, 2012;

– Sirius, Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine, 2013.

– Klinasto pismo, Dobra knjiga: Sarajevo, 2022. i Beograd: Gramatik, 2022.

Pripovijetke:

– Jerihonska ruža, Sarajevo: Svjetlost,1989;

– Večeri na Nilu,  Beograd: Narodna knjiga 2005;

– Smaragdni grad, Novi Sad: Dnevnik, 2011;

– Skarabej od žada, Novi Sad: Agora, 2020.

Roman:

– Jabana, Beograd: Narodna knjiga, 2007, te  Tuzla, Vupertal: Bosanska riječ, 2007.

Dječije knjige:

– Kuća za dugu, pjesme i priče, Vrbas: Slovo, 1995;

– Zemlja Dembelija, pjesme i priče, Vrbas, Narodna biblioteka “Danilo Kiš”, 2014.

Eseji:

– U đul bašti – Sevdalinka kao nematerijalno kulturno nasleđe, Beograd: Službeni glasnik, 2017.

– Od gline i žada, Beograd: Službeni glasnik, 2020.

 

Nagrade:

– Međunarodna nagrada za kreativno ukrštanje kultura;

– Pečat varoši sremskokarlovačke;  Brankovog kola,

– Milica Stojadinović Srpkinja, Zavoda za kulturu Vojvodine,

– Nagrada “Kočićevo pero”, Zadužbine Petar Kočić, Banjaluka – Beograd

e-mail

emsurah@gmail.com