Predrag Finci

P.E.N.

Ime i Prezime

Predrag Finci

Biografija

Predrag Finci je rođen 1946. godine u Sarajevu. Filozofiju studirao u Sarajevu i Parizu (kod Mikela Dufrenna). Bio gostujući istraživač u Freiburgu (kod Wernera Marxa). Magistrirao 1977, a doktorirao 1981. Bio profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od 1993. godine živi u Londonu, gdje je do odlaska u mirovinu 2011. radio kao slobodni pisac i gostujući istraživač na UCL-u (University College London). Predrag Finci je član Exile Writers Ink (London), Društva pisaca BiH, član-osnivač P.E.N.-a BiH i član Hrvatskog filozofskog društva (Zagreb).

Objavio je više od dvadeset knjiga: Govor prepiski (Svjetlost, Sarajevo, 1980.); Umjetnost i iskustvo egzistencije (Svjetlost, Sarajevo, 1986.); Ishodište pitanja (Glas, Banja Luka, 1987.); O nekim sporednim stvarima (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990.); Sentimentalni uvod u estetiku (u Sarajevskim zapisima, Buybook, Sarajevo, 2004.); Pravo, stranputicom (u Sarajevskim zapisima, Buybook, Sarajevo, 2004.); Poetozofski eseji (Međunarodni centar za mir, Sarajevo, 2004.); Umjetnost uništenog: estetika, rat i Holokaust (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2005.); Priroda umjetnosti (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2006.); Tekst o tuđini (Demetra, Zagreb, 2007.); Djelo i nedjelo: umjetnost, etika i politika (Demetra, Zagreb, 2008.); Imaginacija (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2009.); Osobno kao tekst (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2011.); Čitatelj Hegelove Estetike (Naklada Breza, Zagreb, 2014.); Estetska terminologija (Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2014.; prošireno, redigirano elektroničko izdanje pod naslovom Estetička terminologija, Zagreb 2016.); O kolodvoru i putniku (časopis Motrišta, Mostar, 2013.; IK Rabic, Sarajevo 2015.); Kratka, a tužna povijest uma (IK Rabic, Sarajevo 2016.); Elektronička špilja (IK Rabic, Sarajevo 2017.); Korist filozofije (Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2017.); Ukratko (Factum izdavaštvo, Beograd 2018., Factum izdavaštvo, 2020. ISBN 9788680254333); O književnosti i piscima (Art Rabic, Sarajevo 2018.); Misterij, iza svega (Factum izdavaštvo, Beograd 2019.); Zapisi veselog filozofa (slikovni zapisi u knjizi: Amela Hadžimejlić), Art Rabic, Sarajevo 2019. ISBN 97899264228648; Što se sviđa svima. Komentari uz Kantovo shvaćanje umjetnosti. Biblioteka Filozofska istraživanja, knjiga 152, Zagreb 2019.; Prvo, bitno, Factum izdavaštvo, Beograd; Jesenski i Turk, Zagreb 2020. ISBN 9788680254388; Sve dok, Fraktura, Zaprešić 2021; Emigrantska slikovnica, Factum izdavaštvo, Beograd i Jesenski i Turk, Zagreb 2022; U unutarnjem, istina, Timm press, Zagreb 2022.

e-mail

predrag.finci@gmail.com

e-mail alt.

pfinci@hotmail.com