Predrag Finci

P.E.N.

Ime i Prezime

Predrag Finci

Biografija

Predrag Finci je rođen 1946. godine u Sarajevu. Filozofiju studirao u Sarajevu i Parizu (kod Mikela Dufrenna). Bio gostujući istraživač u Freiburgu (kod Wernera Marxa). Magistrirao 1977, a doktorirao 1981. Bio profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od 1993. godine živi u Londonu, gdje je do odlaska u mirovinu 2011. radio kao slobodni pisac i gostujući istraživač na UCL-u (University College London). Predrag Finci je član Exile Writers Ink (London), Društva pisaca BiH, član-osnivač P.E.N.-a BiH i član Hrvatskog filozofskog društva (Zagreb).

Bibliografija

Objavio je više od dvadeset knjiga:

 • Govor prepiski (Svjetlost, Sarajevo, 1980.);
 • Umjetnost i iskustvo egzistencije (Svjetlost, Sarajevo, 1986.);
 • Ishodište pitanja (Glas, Banja Luka, 1987.);
 • O nekim sporednim stvarima (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990.);
 • Sentimentalni uvod u estetiku (u Sarajevskim zapisima, Buybook, Sarajevo, 2004.);
 • Pravo, stranputicom (u Sarajevskim zapisima, Buybook, Sarajevo, 2004.);
 • Poetozofski eseji (Međunarodni centar za mir, Sarajevo, 2004.);
 • Umjetnost uništenog: estetika, rat i Holokaust (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2005.);
 • Priroda umjetnosti (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2006.);
 • Tekst o tuđini (Demetra, Zagreb, 2007.);
 • Djelo i nedjelo: umjetnost, etika i politika (Demetra, Zagreb, 2008.);
 • Imaginacija (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2009.);
 • Osobno kao tekst (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2011.);
 • Čitatelj Hegelove Estetike (Naklada Breza, Zagreb, 2014.);
 • Estetska terminologija (Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2014.; prošireno, redigirano elektroničko izdanje pod naslovom Estetička terminologija, Zagreb 2016.);
 • O kolodvoru i putniku (časopis Motrišta, Mostar, 2013.; IK Rabic, Sarajevo 2015.);
 • Kratka, a tužna povijest uma (IK Rabic, Sarajevo 2016.);
 • Elektronička špilja (IK Rabic, Sarajevo 2017.);
 • Korist filozofije (Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2017.);
 • Ukratko (Factum izdavaštvo, Beograd 2018., Factum izdavaštvo, 2020. ISBN 9788680254333);
 • O književnosti i piscima (Art Rabic, Sarajevo 2018.);
 • Misterij, iza svega (Factum izdavaštvo, Beograd 2019.);
 • Zapisi veselog filozofa (slikovni zapisi u knjizi: Amela Hadžimejlić), Art Rabic, Sarajevo 2019. ISBN 97899264228648;
 • Što se sviđa svima. Komentari uz Kantovo shvaćanje umjetnosti. Biblioteka Filozofska istraživanja, knjiga 152, Zagreb 2019.; 
 • Prvo, bitno, Factum izdavaštvo, Beograd; Jesenski i Turk, Zagreb 2020. ISBN 9788680254388; 
 • Sve dok, Fraktura, Zaprešić 2021; 
 • Emigrantska slikovnica, Factum izdavaštvo, Beograd i Jesenski i Turk, Zagreb 2022; 
 • U unutarnjem, istina, Timm press, Zagreb 2022; 
 • Prošle godine u Barnetu, Buybook, Sarajevo 2022. ISBN – 978-9958-30-674-7 COBISS.BH-ID – 50612998
e-mail

predrag.finci@gmail.com

e-mail alt.

pfinci@hotmail.com