Abdulah Šarčević

P.E.N.

Ime i Prezime

Abdulah Šarčević

Adresa

Topal Osman-paše 32/VII, 71000 Sarajevo, BiH

Biografija

Abdulah Šarčević (1929 – 2021)

Filozof i esejist.
Profesor emeritus Filozofskog fakulteta u Sarajevu, predavač na Pima Community College u Tucsonu (Arizona, USA), redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

DATUM I MJESTO ROĐENJA:
27. 05. 1929. u Starom Majdanu, BiH.

ŠKOLSKA SPREMA:
Diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1952.

NAGRADE/Awards:
Povelja za izvanredne doprinose napretku Filozofskog fakulteta u Skoplju (povodom njegove tridesetogodišnjice osnivanja),
Odlikovanje za rad na Univerzitetu i Filozofskom fakultetu u Sarajevu,
Povelju izdavačke kuće «Svjetlost» i «Veselin Masleša»
Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva, 1971.
27-julska nagrada
Republička nagrada za nauku «Veselin Masleša».

Bibliografija

OBJAVLJENE KNJIGE/Published books:
SLOBODNO DJELO ČOVJEKA KAO BIT ISTINE U FILOZOFIJI, Skopje 1956.
IZVORNI SMISAO OTUĐIVANJA I OČOVJEČIVANJA ČOVJEKA, Kultura, Skopje, 1958.
OTUĐENJE ČOVJEKA I NJEGOV ZAVIČAJ, FILOZOFIJA KARLA JASPERSA, Skopje, 1960.
ISKON I SMISAO. ČOVJEK I SUDBINA KULTURE ZAPADA, Pogledi, Svjetlost, Sarajevo, 1971.
SFINGA ZAPADA. NA PUTEVIMA IZRICANJA NEIZRECIVOG, Razlog, Zagreb, 1972.
KRIZA SVIJETA I ISTINA Đ SUDBINA VREMENA I POVIJESNA EGZISTENCIJA, Logos, Veselin Masleša, 1974.
ISKUSTVO I VRIJEME – HERMENEUTIKA I KRITIKA, Pogledi, Svjetlost, Sarajevo, 1981.
DE HOMINE – MIŠLJENJE I MODERNI MIT O ČOVJEKU, Logos, Veselin Masleša, Sarajevo, 1986.
FILOZOFSKA ANTROPOLOGIJA. FILOZOFIJA MODERNOG DOBA I, ZBORNIK, Logos, Veselin Masleša, Sarajevo, 1986.
FILOZOFIJA U VREMENU. FILOZOFIJA MODERNOG DOBA II, ZBORNIK, Polis, Veselin Masleša, Sarajevo, 1991.
FILOZOFIJA TEHNIKE. FILOZOFIJA MODERNOG DOBA III. ZBORNIK, Logos, Veselin Masleša, Sarajevo, 1991.
FILOZOFIJA I EKOLOGIJA, Polis, Veselin Masleša, Sarajevo, 1990.
EKOLOŠKI PROBLEMI U KULTURNOJ MIJENI, Biblioteka «Polis», Veselin Masleša, Sarajevo, 1990.
TEORIJA MODERNE Đ KRITIKA FILOZOFIJE I TEORIJA MODERNE, Treći program Radio-Sarajeva, Sarajevo, 1984.
ČOVJEK I MODERNI SVIJET. HUMANA CONDITIO Đ MOĆ UMA I NEUMA U POVIJESTI I DRUŠTVU, Pogledi, Svjetlost, Sarajevo, 1988.
U LABIRINTU SVIJETA Đ DISKURS MODERNE I POSTMODERNE/KRIZA ZAPADNOG UMA, PLURALITET RACIONALNOST, Pogledi, Svjetlost, Sarajevo, 1990.
ESTETIČKA TEORIJA DANAS. Đ IDEJE ADORNOVE ESTETIČKE TEORIJE, ZBORNIK, Acta Humaniora, Veselin Masleša, Sarajevo, 1990.
UTOPIJA SMISLA I ISTINA VREMENA. Đ KARTE SVIJETA I LABIRINT LJUDSKE EGZISTENCIJE, Osvjetljenja, Glas, Banja Luka 1988.
ISKUSTVO VREMENA, Filozofska istraživanja, Zagreb, 1993.
FILOZOFIJA U MODERNI. Đ DOBA OTUĐENJA SVIJETA/ANALIZA SUVREMENOSTI, Veliko Podne, Oko/Međunarodni centar za mir, Sarajevo, 1998.
SFINGA ZAPADA NA KRAJU /20/ STOLJEĆA. ISKUSTVO KRIZE CIVILIZACIJE/DRAMATURGIJA DUHA I SAMOISKUSTVO, Bosanska knjiga/Akademija n auka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2000.
ODVAŽNOST SLOBODE. Etika ljudskih prava, Pravni centar, Fond Otvoreno društvo BiH, 2000.
MERSAD BERBER/ FILOZOFIJA SLIKARSTVA7SLIKE DOBA, Zagreb, 2000.
POLITIČKA FILOZOFIJA I MULTIKULTURALNI SVIJET, Svjetlost, Sarajevo, 2003.
ISTINA I SLOBODA /FILOZOFIJA UMJETNOSTI/SUVREMENA POVIJEST U ISTINI/NI PROSTOR A NI VRIJEME, Svjetlost, Sarajevo, 2004.
MERSAD BERBER, FILOZOFIJA SLIKARSTVA /SLIKE DOBA/PISMO MERSADU BERBERU/FILOZOFIJA SLIKARSTVA/SLIKE DOBA/JEDINSTVO SVIJETA SAZDANO LJEPOTOM (Hermann Broch)/POETIKA UMJETNOSTI MERSADA BERBERA/TEMPO SECONDO MERSADA BERBERA, Zagreb, 2001.
POLITIČKA FILOZOFIJA I MULTIKULTURALNI SVIJET, Svjetlost, Sarajevo 2002.
ISTINA I SLOBODA/FILOZOFIJA UMJETNOSTI/SUVREMENA POVIJEST U ISTINI/k ESTETICI I KRI-TICI/NI PROSTOR A NI VRIJEME, Svjetlost/Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2003.

Telefon

0038733613542

e-mail

sarcevicabdulah@gmail.com

e-mail alt.

sarcevicabdulah@gmail.com