Adnan Repeša

P.E.N.

Ime i Prezime

Adnan Repeša

Biografija

Adnan Repeša rođen je 1978. godine u Mostaru. Do sada je objavio dvije knjige priča i roman. Priče je objavljivao u časopisima širom regiona. Živi u Blagaju.

e-mail

adnanrepesa@gmail.com