Dušan Sabo – Sarajevo tih dana – Dnevnik 1991-1993 – Fondacija EKIPA – Naslovnica