“Stazama djetinjstva”: Javni poziv za najbolju neobjavljenu priču za djecu na području BiH

BOSNA I HERCEGOVINA/FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON/GRAD BOSANSKA KRUPA

JU  „CENTAR ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I INFORMISANJE“ BOSANSKA KRUPA

Povodom održavanja manifestacije 29. Književni susreti „Stazama djetinjstva“ Bosanska Krupa 2022. JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa, raspisuje:

JAVNI POZIV

za najbolju neobjavljenu priču za djecu na području BiH


I Opći uvjeti:

 1. da je rad autorsko djelo
 2. da tekst nije uvredljivog sadržaja
 3. da je tekst napisan na jednom od jezika govornog područja BiH
 4. da priča nije ranije objavljena (ukoliko se ustanovi da je ranije objavljivana, organizator zadržava pravo povrata nagrade)
 5. da tekst nije duži od pet kucanih stranica.

II Posebni uvjeti:

 1. pravo učešća imaju svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine
 2. jedan autor može dostaviti najviše tri rada
 3. radovi moraju biti potpisani pod šifrom i dostavljeni u tri primjerka (i u elektronskoj formi)
 4. radovi koji su ranije dostavljani na javni poziv neće se uzeti u razmatranje
 5. uz radove u zapečaćenoj koverti sa naznakom šifre  dostaviti podatke o autoru (ime i prezime, godina rođenja, adresa, telefon, kraća biografija).

III

 • Organizator zadržava pravo prvog objavljivanja prijavljenih tekstova po ličnom izboru, dramaturške obrade i scenskog izvođenja.

IV  

 • Radove slati na adresu: Javna ustanova „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa ulica Trg Avde Ćuka bb 77 240 Bosanska Krupa, sa naznakom:  „Prijava na Javni poziv za najbolju neobjavljenu priču za djecu u BiH“ ili predati lično u prostorijama ustanove.

V   

 • Javni poziv ostaje otvoren do 10.09.2022. godine. Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva neće biti razmatrani. Za najuspješniji rad predviđena je plaketa i novčana nagrada.

                                                            Direktor Tarik Halkić

 3,639 total views,  2 views today

Komentariši