P.E.N. Centar u BiH osuđuje napad na Salmana Rushdieja

[ENGLISH BELOW]

Užasnuti smo i zgroženi viješću da je prije dva dana u New Yorku brutalno napadnut poznati angloindijski književnik i bivši predsjednik američkog PEN-a Salman Rushdie. P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje ovaj okrutni napad, kog je počinio Hadi Matar 12.8.2022. na institutu Chautauqua u New Yorku.

Salman Rushdie je žrtva zloglasnog napada na slobodu govora zbog objavljivanja knjige “Satanski stihovi” (1988.), kada je pokojni iranski vođa Ayatollah Ruhollah Khomeini izdao fetvu pozivajući na Rushdiejevu smrt, prisiljavajući ga time da se skriva dugi niz godina.

Kao članovi međunarodne PEN zajednice, obavezujemo se na razbijanje rasne, klasne i nacionalne mržnje, i branimo ideal jedinstvenog čovječanstva koje živi u jedinstvenom svijetu u miru. Stoga ovim putem pružamo riječi podrške i nadu u potpuno ozdravljenje uvaženog pisca i prijatelja BiH Salmana Rushdieja.

U nastavku podsjećamo na tekst Salmana Rushdieja iz 1994. godine, “Bosna u mojim mislima” i ističemo odlomak:

Nikada nisam bio u Sarajevu, ali osjećam da mu na neki način pripadam. I ponosan sam što sam počasni član PEN centra pisaca bivše Jugoslavije, i nadam se da me neće smatrati drskim ako to kažem kao rezultat ove novostvorene veze, da i ja mogu tvrditi da sam u nekom smislu prognanik iz Sarajeva, iako je to grad koji ne poznajem. Postoji Sarajevo uma, zamišljeno Sarajevo čije nas propast i muka proganjaju. To Sarajevo je nešto poput ideala; grad u kojem su vrijednosti pluralizma, tolerancije i suživota stvorile jedinstvenu i otpornu kulturu. U tom Sarajevu zapravo postoji taj sekularistički islam za koji se toliko ljudi diljem svijeta bori. Ljudi tog Sarajeva sebe ne određuju po vjeri ili plemenu, već jednostavno i časno, kao građani. Ako se taj grad izgubi, onda smo svi mi njegove izbjeglice. Ako kultura Sarajeva umre, onda smo svi njegova siročad.

Sarajevo, 14.08.2022.

Upravni odbor P.E.N. Centra u BiH


PEN Centre of Bosnia and Herzegovina condemns the attack on Salman Rushdie

We are horrified by the news of the famous Anglo-Indian writer and former president of American PEN Salman Rushdie being brutally attacked two days ago in New York. PEN Centre of Bosnia and Herzegovina strongly condemns this cruel attack committed by Hadi Matar on August 12, 2022 at the Chautauqua Institute in New York.

Salman Rushdie was the victim of an infamous attack on freedom of speech over the publication of “The Satanic Verses” (1988), when the late Iranian leader Ayatollah Ruhollah Khomeini issued a fatwa calling for Rushdie’s death, forcing him into hiding for many years.

As members of the international PEN community, we commit ourselves to fighting against racial, class and national hatred, and defend the ideal of a single humanity living in a single world in peace. Therefore, we hereby offer words of support and hope for the complete recovery of respected writer and friend of Bosnia and Herzegovina, Salman Rushdie.

We recall Salman Rushdie’s text from 1994, “Bosnia on my mind” and highlight the passage:

I have never been to Sarajevo, but I feel that I belong to it, in a way. I am proud to be an honorary member of the PEN club of ex-Yugoslavian writers, and I hope they will not think me presumptuous if I say that as a result of this newly-forged connection I, too, can claim to be, in some sense, an exile from Sarajevo, even though it is a city I do not know. There is a Sarajevo of the mind, an imagined Sarajevo whose ruination and torment exiles us all. That Sarajevo represents something like an ideal; a city in which the values of pluralism, tolerance and coexistence have created a unique and resilient culture. In that Sarajevo there actually exists that secularist Islam for which so many people are fighting elsewhere in the world. The people of that Sarajevo do not define themselves by faith or tribe, but simply, and honourably, as citizens. If that city is lost, then we are all its refugees. If the culture of Sarajevo dies, then we are all its orphans.

Sarajevo, August 14, 2022

The Board of the PEN Centre of Bosnia and Herzegovina

 4,823 total views,  2 views today

Komentariši