Okrugli sto “Vizija prošlosti”

P.E.N. Centar u BiH srdačno poziva medije i publiku na prvi u nizu okruglih stolova na temu:


VIZIJA PROŠLOSTI

srijeda, 22.12.2021. godine 

19:00 h

JU Biblioteka Sarajeva Multimedijalni centar “Mak”

Učestvuju: Tarik Haverić, Enver Kazaz, Senadin Musabegović i Asmir Kujović


Okrugli sto „Vizija prošlosti” za svoju krovnu temu ima reinterpretacije naše novije historije u književnim djelima i historiografiji te njihovoj ulozi u konstituisanju narativa o identitetima u javnom diskursu. Brojne polemike koje su vođene u domaćim medijima posljednjih godina ukazuju na to da se i u političkoj krizi kroz koju Bosna i Hercegovina danas prolazi reflektuje fantomski sukob knjiga i ideja, jednostranih interpretacija naše novije prošlosti, propagiranih zabluda i trivijalnih nacionalističkih stereotipa. 

Javne rasprave o promjenama naziva ulica, trgova i škola, spomenicima i komemoracijama, ponovo izvlače na vidjelo pitanje kolektivnog sjećanja i pamćenja, njegove decentralizacije i probleme različitih identiteta. Prema riječima Dubravke Ugrešić, aktualne političke bitke u postjugoslovenskim društvima su u stvari bitke za teritorije kolektivnog pamćenja. Komemoracije u spomen žrtvama masovnih zločina iz Drugog svjetskog rata i ratova iz devedesetih s različitim ceremonijama, porukama i različitom publikom, pokazuju da je veza selektivno pamćene prošlosti i identiteta političke naravi. Otuda je moguća i instrumentalizacija emotivno aktualiziranih sjećanja u stalnom oživljavanju žrtvoslovnih mitova i strahova od genocida. Prisjećamo se da je raspad druge Jugoslavije započeo upravo onda kada su od „ratnih zločinaca i kolaboracionista” iz zvanične historije u rekonstrukciji nacionalnih sjećanja postupno nastajali mučenici i heroji. 

Odbacivanje „velikih narativa”, kraj hladnog rata i bipolarnog svijeta i bujanje politika identiteta neminovno su se odrazili na postjugoslovenska društva koja se okreću svojim sjećanjima i slikama o prošlosti kao legitimacijskim okvirima za nove nacionalne projekte. U filtriranju kolektivnih sjećanja u književnim djelima savremenih pisaca na balkanskom prostoru katkada je očita težnja da se slika prošlosti preinači u svjetlu novih političkih promjena i da se saobrazi novim ideološkim okvirima. 

Da li je u kritičkoj recepciji moguć dijalog između selektivnih konkurentskih pamćenja i oprečnih interpretacija događaja iz naše bliže i dalje prošlosti? U kojoj mjeri je književnost koja insistira na perspektivi žrtve bila u službi nacionalističkih projekata koji su doveli do masovnih stradanja u ratovima iz devedesetih? Na koji način kritičko suočavanje s prošlošću, interkulturalni dijalog i metode multiperspektivnog historijskog narativa mogu doprinijeti prevazilaženju antagonističkih kultura sjećanja u bosanskohercegovačkom društvu? Ovo su samo neka od pitanja koja pokušavamo rasvijetliti kroz ovu široko zasnovanu temu.

Poštovanu publiku i medije pozivamo da nam se pridruže u srijedu, 22. decembra u 19 sati, u Multimedijalnom centru “Mak”, na prvoj od niza planiranih sesija razgovora u okviru konferencije VIZIJA PROŠLOSTI. U razgovoru će učestvovati: Tarik Haverić, Enver Kazaz, Senadin Musabegović i Asmir Kujović

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, događaj će biti održan uz pridržavanje svih aktuelnih mjera Kriznih štabova. Napominjemo da je broj mjesta ograničen, te molimo sve prisutne da nose zaštitne maske. 

Konferencija VIZIJA PROŠLOSTI održava se u saradnji sa JU Biblioteka Sarajeva i uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo. 

Facebook event: https://fb.me/e/1wGo6dvIn

 3,807 total views,  2 views today

Komentariši