Natječaj za kratku priču “IX Bugojanska vaza”


Natječaj za kratku priču 

„IX Bugojanska vaza“

Nagrada: 1.500 KM i replika „Bugojanske vaze“

JU Kulturno sportski centar Bugojno i općina Bugojno, na osnovu potpisanog sporazuma o ustanovljenju nagrade „Bugojanska vaza“ za kratku priču/pripovijetku, a povodom Dana državnosti BiH, raspisuje

NATJEČAJ

za kratku priču/pripovijetku za 2021. godinu

„IX Bugojanska vaza“

Uslovi natječaja:

 • Pravo učešća imaju građani BiH.
 • Priče/pripovijetke ne smiju biti ranije objavljivane, štampane niti nagrađivane.
 • Priče/pripovijetke maksimalno mogu imati 20.000 otkucaja (slovnih mjesta).
 • Rok za dostavljanje radova je 21.10.2021. godine.
 • Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
 • JU KSC Bugojno zadržava pravo objavljivanja nagrađenih priča/pripovijetki u svojoj publikaciji bez nadoknade autorima.
 • Nagrada je jedna i nedjeljiva.
 • Nagrada se sastoji od replike „Bugojanska vaza“ (original se nalazi u Zemaljskom muzeju BiH i predstavlja najstariji pronađeni pisani spomenik u BiH),  autorice Adine Kero i novčanog iznosa od 1.500 KM.
 • Stručni žiri, kojeg imenuje KSC Bugojno, odabrat će najbolju priču/pripovijetku.
 • Radovi se mogu dostavljati na jednom od tri službena jezika u BiH: bosanski, hrvatski i srpski jezik.
 • Radove slati u četiri odštampana primjerka (A4 format).
 • Radove slati potpisane šifrom. U posebnoj koverti dostaviti rješenje šifre (ime i prezime autora, adresu i kontakt telefon). Kovertu s rješenjem šifre staviti u veliku kovertu s radovima.
 • Pravo prijave nemaju uposlenici i uprava KSC Bugojno niti njihovi bliži srodnici.
 • Rezultati Natječaja će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, na službenoj stranici KSC Bugojno www.kscbugojno.ba najkasnije do 23.11.2021.,  a nagrada će biti uručena u periodu od 23. do 25.11.2021. godine.

Radove slati na adresu:

JU Kulturno sportski centar Bugojno

Nugle II bb, 70230 Bugojno

S naznakom „Bugojanska vaza“

Kontakt osoba: Vahid Duraković, 030 509 044, E-mail: kscbugojno@kscbugojno.ba

DIREKTOR KSC Bugojno

Mirza Idrizović   

 5,858 total views,  6 views today

Komentariši