Treći regionalni konkurs za kratku priču Biber

Treći regionalni konkurs za kratku priču Biber


Konkurs je otvoren za autorke i autore koji pišu na albanskom, makedonskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, afirmisane, kao i one koji nisu do sada objavljivali.


Tema konkursa

Prva dva konkursa Biber bila su na temu pomirenja, a ovaj put tema je proširena. Pored priča koje tematizuju pomirenje u kontekstu zaostavštine ratova i nasilja u zemljama bivše Jugoslavije, dolaze u obzir i priče koje mogu da doprinesu boljem razumevanju među ljudima, smanjenju mržnje i razgradnji predrasuda, antiratne priče, priče koje se bave suočavanjem s prošlošću, razgradnjom slika o neprijateljima, saosećanjem sa drugima, hrabre priče koje se usuđuju da hodaju u “neprijateljskim” cipelama, priče koje pomeraju granice i otvaraju nam puteve da gradimo izvesniju, bezbedniju i slobodniju budućnost za sve.

 

Konkurs je otvoren do 10. 06. 2019.

Autori/ke tri najbolje priče biće nagrađeni novčanim nagradama:
1. nagrada 800 evra
2. nagrada 600 evra
3. nagrada 400 eura.

Najmanje dvadeset izabranih radova biće objavljeno u višejezičnom zborniku.

Žiri čine Lejla Kalamujić, Rumena Bužarovska i Shkelzen Maliqi.

Odluka žirija biće objavljena do kraja oktobra 2019. god.

 

Konkurs organizuje Biber tim uz podršku Centra za nenasilnu akciju Sarajevo | Beograd.

Ovim konkursom želimo još i da doprinesemo kulturi prevoda i objavljivanja autora/ki iz najbližeg susedstva i da podržimo angažovane autore/ke da nastave da utiču na društvenu promenu.

Molimo vas da o ovom konkursu obavijestite one za koje smatrate da bi bili zainteresovani.

Biber tim i Centar za nenasilnu akciju
biber@nenasilje.org

 

Pravila i uslovi konkursa

  1. Na konkurs se prijavljuje isključivo elektronskim putem, preko prijavnog formulara.
  2. Priče treba da odgovaraju na temu konkursa.
  3. Priča ne smije biti duža od 9.000 karaktera (sa razmacima).
  4. Priča mora da zadovoljava formu kratke priče. Ostale forme (eseji, pesme, drame, novinski članci itd.) neće biti razmatrane.
  5. Priča treba da bude napisana na albanskom, makedonskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom ili srpskom jeziku (podrazumijevaju se i drugi nazivi jezika iz ove jezičke grupe, kao npr. srpskohrvatski).
  6. Dokument u kome se nalazi priča nazvati po naslovu priče.
  7. Priča ne smije biti ranije objavljivana, integralno ili u sklopu neke veće cjeline.
  8. Priču poslati najkasnije do 10. 06. 2019. u 24:00.
  9. Autorke i autori mogu poslati najviše dvije kratke priče.
  10. Učešćem na konkursu autorke i autori su saglasni da njihova priča, ako uđe u uži izbor, bude objavljena u Biber zbirci.

Ukoliko priča ne ispunjava uslove konkursa, moraćemo da je diskvalifikujemo.

 9,837 total views,  1 views today

Komentariši