Otvoren natječaj za književne nagrade «Fra Grgo Martić»


Na osnovi članka 5. Statuta, Upravni odbor Književne zaklade/fondacije “Fra Grgo Martić”, sedmi put raspisuje

NATJEČAJ za književne nagrade «Fra Grgo Martić»

Književna nagrada «Fra Grgo Martić» dodjeljuje se za: 1) najbolju zbirku poezije, 2) najbolju knjigu proze (roman, priče/novele, putopisi).

U objema kategorijama nagrade iznose po 1.500 KM. Autori nagrađenih rukopisa obvezuju se na ustupanje prava na prvo objavljivanje nagrađenih djela, a Fondacija/Zaklada obvezuje se na objavljivanje djela u roku od šest mjeseci od objavljivanja rezultata natječaja.

Nagrade se dodjeljuju za neobjavljena djela (rukopise). Radove ocjenjuje ocjenjivački sud/žiri, kojeg će imenovati Upravni odbor Zaklade/Fondacije.

Pravo natjecanja za Književnu nagradu «Fra Grgo Martić» imaju svi državljani BiH izuzev članova ocjenjivačkog suda/žirija i njihovih obitelji.

Natječaj je anoniman. Rukopisi moraju biti napisani na nekom od jezika naroda BiH, a šalju se pod šifrom. Šifra mora biti čitko  ispisana na vanjskoj strani kuverte u kojoj se rukopis šalje, kao i na prvoj stranici rukopisa.

Uz tri primjerka rukopisa prilaže se i zatvorena kuverta na kojoj također mora biti ispisana šifra, a u kuverti priloženi adresa, telefon, kopija osobne iskaznice (lične karte) autora te CD s kompletnim rukopisom. Kuverte s podacima o autorima otvaraju se komisijski, u prisutnosti svih članova ocjenjivačkog suda/žirija, nakon što donese odluku o najboljim rukopisima.

Radovi se šalju na adresu: Književna Zaklada/Fondacija «Fra Grgo Martić», Polje bb (Zgrada «Boreasa»), 71260 Kreševo, s naznakom: Za Natječaj/Konkurs.

Natječaj je otvoren do 1.III.2019. godine.

Eventualna pitanja mogu se poslati na e-mail fragrgomartic@gmail.com, odgovor će stići u roku 24 sata.

predsjednik Upravnog odbora

Anto Stanić


Adresa: Polje b.b. (zgrada „Boreasa“), 71260 Kreševo ● tel.: (030) 800 700, faks: (030) 806 490 ●
e-mail: kontakt@fragrgomartic.com ● žiro-račun: Hypo Alpe Adria Bank 3060220000402412 ●
ID/PDV broj: 4236397260001

 9,559 total views,  3 views today

Komentariši