Konkurs za književnu nagradu „Musa Ćazim Ćatić“ za najbolju neobjavljenu pjesmu


Na osnovu Odluke o ustanovljenju književne nagrade „Musa Ćazim Ćatić“ Upravni odbor Kulturnog udruženja „Musa Ćazim Ćatić“ Odžak raspisuje

KONKURS
za književnu nagradu „Musa Ćazim Ćatić“
za najbolju neobjavljenu pjesmu


Nagrada je ustanovljena povodom stogodišnjice od izdavanja prve zbirke pjesama pjesnika Muse Ćazima Ćatića, ima za cilj njegovanje sjećanja na Ćatićev lik i djelo, a bit će dodijeljena na 141. godišnjicu od rođenja pjesnika.

Pravo sudjelovanja na konkursu imaju svi državljani Bosne i Hercegovine  i oni koji smatraju BiH svojom domovinom bez obzira da li imaju državljanstvo. Jedan autor može sudjelovati samo sa jednom neobjavljenom pjesmom.

Tema je slobodna (po vašem izboru, pjesme o životu i djelu M. Ć. Ćatića, dječje pjesme)

Lektorirane rukopise potpisane šifrom treba dostaviti isključivo elektronskim putem (otipkane, u Word formatu – doc ili docx) na e-mail adresu Udruženja  kultura@musacazimcatic.org, sa naznakom „Za književnu nagradu Musa Ćazim Ćatić“. U istom emailu, u posebnom dokumentu dostaviti lične podatke: ime i prezime, adresu, biografiju, broj telefona i e-mail adresu.

Žiri će radove od organizatora dobiti pod šiframa.

Radove slati na spomenutu e-mail adresu najkasnije do 01. 12. 2018. godine.

(po potrebi moguće i produženje roka slanja radova)

Na konkursu će biti dodijeljene tri glavne nagrade:

  1. Nagrada – Plaketa i novčani iznos od 500 KM

  2. Nagrada – Plaketa i novčani iznos od 300 KM

  3. Nagrada – Plaketa i novčani iznos od 200 KM

Povodom petog rođendana KU „M. Ć. Ćatić“ nagrađuje još prvih 10 autora čije će se pjesme naći u užem izboru, sa kompletom od 5 knjiga koje su rezultat vašeg učešća na konkursima posvećenih pjesniku Ćatiću.

Pored glavnih nagrada žiri će odabrati još 47 pjesama, koje će biti simbolično nagrađene objavljivanjem u posebnom elektronskom zborniku u povodu obilježavanja 141. godišnjice od rođenja pjesnika. Organizator zadržava pravo objavljivanja svih na konkurs prispjelih pjesama. Sve dodatne informacije učesnici konkursa mogu dobiti putem

 e-maila: kultura@musacazimcatic.org

web stranice: www.musacazimcatic.org

facebook stranice našeg Udruženja:

 www.facebook.com/musa.cazim.catic.odzak

Nagrade će biti dodijeljene na svečanosti uz kulturni i zabavni program, u vremenu od 12. marta do 6. aprila 2019. godine, koja se održava u povodu obilježavanja 141. godišnjice od rođenja pjesnika Muse Ćazima Ćatića u Odžaku i Sarajevu.

 10,958 total views,  1 views today

Komentariši