NOVI IZRAZ, časopis za književnu i umjetničku kritiku, № 67-68