Natječaj za kratku priču za 2017. godinu „V Bugojanska vaza“

JU Kulturno sportski centar Bugojno, na osnovu potpisanog sporazuma o ustanovljenju nagrade Bugojanska vaza za kratku priču/pripovijetku, a povodom Dana državnosti BiH, raspisuje

 

 NATJEČAJ za kratku priču/pripovijetku za 2017. godinu Bugojanska vaza

Uslovi konkursa:

 • Pravo učešća na Konkursu imaju građani BiH

 • Priče/pripovijetke ne smiju biti ranije objavljivane, štampane niti nagrađivane

 • Priče/pripovijetke maksimalno trebaju imati 20.000 otkucaja (slovnih mjesta)

 • Rok za dostavljanje radova je 20. 10. 2017. godine

 • Dostavljeni radovi se ne vraćaju

 • JU KSC Bugojno zadržava pravo objavljivanja odabranih priča/pripovijetki u svojoj

  publikaciji bez nadoknade autorima

 • Nagrada je jedna i nedjeljiva

 • Nagrada se sastoji od replike «Bugojanska vaza» (original se nalazi u Zemaljskom

  muzeju BiH i predstavlja najstariji pronašeni pisani spomenik u BiH), autorice Adine

  Kero i novčanog iznosa od 1.000 KM

 • Žiri, kojeg imenuje direktor KSC Bugojno, bit će sačinjen od tri afirmirana autora iz BiH

 • Radovi se mogu dostavljati na jednom od tri službena jezika u BiH: bosanski, hrvatski i srpski

 • Radove slati u tri odštampana primjerka (A4 format) i u elektronskoj formi na CD-u

 • Radove slati potpisane šifrom. U posebnoj koverti dostaviti rješenje šifre (ime i prezime,

  autora, adresu i kontakt telefon)

 • Na Konkurs nemaju pravo prijave uposlenici JU KSC Bugojno niti njihovi bliži srodnici

   

Radove slati na adresu:

JU KSC Bugojno, Nugle II bb,

70230 Bugojno

Sa napomenom «Za Bugojansku vazu»

Kontakt osoba: Vahid Duraković, e-mail: kscbugojno@kscbugojno.ba

Rezultati Konkursa će biti objavljeni u sredstvima javnom informisanja, na službenoj stranici KSC Bugojno www.kscbugojno.ba, najkasnije do 23.11.2017. godine a nagrada će biti uručena 25.11.2017. godine.

 

 9,320 total views,  2 views today

Komentariši