KORIST FILOZOFIJE – NOVA KNJIGA PREDRAGA FINCIJA

Predrag Finci

Korist filozofije

Izdanja Antibarbarus

Zagreb 2017.


Predrag Finci u svojoj novoj knjizi postavlja pitanje na koje su mnogi tražili odgovor: kakva je koristi od filozofije? U svojim razmišljanjima autor govori o radosti mišljenja, o nuždi filozofiranja i ukazuje na stalnu otvorenost i aktualnost filozofskih pitanja.
Finci u svojoj Koristi filozofije polazi od jednog konkretnog događaja, koji mnogi pamte, i najprije diskutira pitanja svjedočenja i različitih interpretacija događaja, a potom diskutira što je događaj kao filozofski (ontološki i metafizički) pojam.
Prvom poglavlju slijede poglavlja o negativnom, od pojma negacije u filozofiji do opisa i analize „negativne osobe“.
U trećem poglavlju Koristi filozofije autor razmatra što je „granična situacija“, što su presudni momenti ljudskog života i koliko takva iskustva mijenjaju ljudski život.
U poglavlju o filozofskom pitanju bîti Finci pokazuje da je potraga za suštinom u stvari potraga za istinom fenomena i samog postojanja.
U završnom poglavlju riječ je o bezdanu i horizontu, o privremenom i trajnom, o nastajanju i nestajanju, dakle o temeljnim pitanjima ljudske egzistencije. Zato se autor na kraju vraća pitanjima koja postavlja na samom početku knjige: što je priroda filozofskog mišljenja? Kako i koliko filozofija može biti voditelj u osobnom životu? Kakva je i što je korist filozofije?
Recenzenti su visoko ocijenili ovu novu knjigu Predraga Fincija. Prof. dr. Ljiljana Filipović ističe autorovu erudiciju, prepoznatljivi stil i sposobnost da razumljivo iznese najsloženija filozofska pitanja, a prof. dr. Željko Pavić naglašava Fincijevu hrabrost u suočavanju sa ključnim problemima suvremenog čovjeka i izazovima samog mišljenja.
Predrag Finci je do sada objavio devetnaest knjiga, a Korist filozofije je šesta knjiga koja mu je izašla u zagrebačkim Izdanjima Antibarbarusa.

 10,697 total views,  4 views today

Komentariši