PEN: PISMO SOLIDARNOSTI UTAMNIČENIM PISCIMA U TURSKOJ

Dobitnici Nobelove nagrade za književnost Elfride Jelinek, Džon Maksvel Kuci i Mario Vargas Ljosa, poznati svjetski pisci Margaret Atvud, Salman Ruždi, Džonatan Frenzen, Džon Ešberi, Elena Ponjatovska, Tarik Ali, Jan Martel, Adonis, Elif Šafak, kao i preko 20 predsjednika PEN centara obratili su se međunarodnoj javnosti pismom solidarnosti sa turskim piscima i novinarima. Neposredan povod za ovo pismo jesu masovna hapšenja turskih pisaca i novinara u proteklih nekoliko mjeseci.
Delegacija Međunarodnog PEN posjetila je prošle nedjelje Tursku kako bi na licu mjesta procijenila  stanje slobode izražavanja u Turskoj. Delegaciju su predvodili predsjednica Međunarodnog PEN Dženifer Klement, predsjednik Nobelovog komiteta za književnost Per Vestberg, predsjednik emeritus Međunarodnog PEN Džon Ralston Sol, potpredsjednici Međunarodnog PEN Vida Ognjenović i Eugen Šuljgin, turski pisci Burhan Sonmez i Zulfu Livaneli, njemački pisac Peter Šnajder, izdavači Eva Bonijer i Ronald Bladen, kao i predsjednici PEN centara Iman Humajdun, Vilijem Nijgard i Urči Urutikoečea.
PEN Centar BiH objavljuje pismo solidarnosti MEĐUNARODNOG PEN-a i poznatih svjetskih pisaca u cjelini.

 Našim prijateljima i kolegama u Turskoj

Posljednih mjeseci svjedoci smo dramatičnog obračuna sa slobodom izražavanja u vašoj zemlji. Gledamo kako vlasti hapse članove PEN-a, pisce, novinare, državne službenike, prosvjetne radnike, kao i hiljade drugih. Mnogi od njih nisu uhapšeni zbog veza sa državnim udarom, već zbog mirnih glasova kritike vlasti. U svjetlu propasti mirovnih pregovora, kurdsko stanovništvo Turske izloženo je masovnim napadima na civile i ograničenjima upotrebe njihovog jezika u medijima.
Oko 150 pisaca i novinara čami iza rešetaka. Preko 170 medijskih kuća zatvoreno je na osnovu predsjedničkog dekreta koji je donesen nakon proglašenja vanrednog stanja, u periodu za koji je karakteristično grubo korištenje prekomjerne sile dok su uobičajena ustavna prava ukinuta.
Današnja Turska je najveći tamničar novinara na svetu.
Mi nećemo na to gledati nijemo. Mi smo se opredijelili za otpor i odgovornu kritiku kada su Ašli Erdogan i Nedžmi Alpaj bili uhapšeni. Oni su, srećom, sada slobodni, iako su proveli nekoliko mjeseci iza rešetaka i u toku su neosnovani krivični postupci protiv njih. Da stvar bude gora, na dan kada su njih dvoje pušteni, nagrađivani istraživački novinar i pisac koji je ranije bio gost Engleskog PEN Ahmet Sik je uhapšen u svojoj kući u Istanbulu. On je i danas u zatvoru.
Ahmet Sik se pridružuje dugačkom spisku pisaca u turskim zatvorima: taj spisak uključuje glavnog urednika Džumhurijeta Murata Sabunčua, urednika njegovog književnog dodatka Turhana Guneja, kao i kolumnistu i člana Uprave Međunarodnog PRESS instituta (IPI) Kadrija Gursela, svu trojicu od 31. oktobra. Romansijer Ahmet Altan uhapšen je zbog navodnih optužbi za terorizam još 23. septembra 2016. U novije vreme, troje novinara, Mahir Kanat iz dnevnog lista Birgun, Omer Čelik i Tunča Ogreten, izvršni urednici novinske agencije DIHA i online portala Diken, uhapšeni su 18. januara 2017. godine pod optužbom da su članovi tri različite terorističke organizacije, nakon njihovog prvobitnog pritvaranja 25. novembra 2016.
Pišemo vam kako biste znali da niste sami. Pišemo vam kako bismo vam rekli da nećemo sjediti  skrštenih ruku u času kada smo vam potrebni. Nećemo šutjeti dok se vaša prava krše. Mi ćemo podići naš globalni glas protiv svakog nastojanja da budete ušutkani.
PEN se zalaže za princip nesmetane razmjene mišljenja u okviru svake nacije i između svih naroda, a naši članovi i simpatizeri obavezali su se da će se suprotstaviti svakom obliku suzbijanja slobode izražavanja u zemlji i zajednici kojoj pripadaju, kao i širom sveta. Atmosfera slobodnog izražavanja, u kojoj je olakšana slobodna razmjena ideja, podstiče međusobno razumjevanije, transparentnost i odgovornost i, na kraju, osnažuje nacionalnu bezbjednost. Turska mora da ispuni svoje obaveze da sačuva slobodu izražavanja i druga ljudska prava, dok turskim piscima mora biti omogućeno da govore, da kritikuju, da protestuju bez straha od odmazde. Naše riječi, naša pera, naši glasovi u podršci vama nastavak su našeg zalaganja za vas.

Abraham Zere, PEN Eritreja
Adam Žerar
Adonis
Arijel Dorfman
Artur Golden
Azar Nafisi
Beatris Lamvaka
Bergen Veroniku
Berivan Doski, Kurdski PEN
Burhan Sonmez, PEN International
Čigozi Obioma
Deni Marais, PEN Afrika
Danson Silvester Kahijana, PEN Uganda
Džeki Denis, PEN Novi Zelend
Dženifer Klement, predsjednica Međunarodnog PEN
Džoana Lidom-Akerman, Međunarodni PEN
Džon M. Kuci, dobitnik Nobelove nagrade za književnost
Džon Ešberi
Džon Ralston Sol, predsjednik emeritus Međunarodnog PEN
Džonatan Frenzen
Ej Vejvej
Ejlin Davidof
Elena Ponjatovska
Elfriede Jelinek, dobitnica Nobelove nagrade za književnost
Elif Šafak
Elisabeth Olin, Švedski PEN
Emanuel Pjerat, Francuski PEN
Endru Solomon, PEN Amerika
Endži Kruz
Erik Bogosijan
Eugen Šuljgin, potpredsjednik Međunarodnog PEN
Eva Bonijer, izdavač
Fransoa Rouz-Mari
Franki Asar-Donkoh, PEN Gana
Grejs Mutandva, PEN Zimbabve
Hanan Al Šejk
Ijen Rankin
Iman Humajdan, PEN Liban
Ingeborg Seneset
Jan Martel
Jevgenij Popov, Ruski PEN
Jozef Haslinger, predsjednik Njemačkog PEN
Kadija Ismailova
Karles Torner, Međunarodni PEN
Katlin Kaldma, predsjednica Estonskog PEN
Lucina Katman, Međunarodni PEN
Luis Miguel Aguilar
Lidija Kečo
Magali Tercero, Meksički PEN
Mandla Langa
Margaret Atvud
Margi Orford, predsjednik PEN Južna Afrika
Mario Vargas Ljosa, dobitnik Nobelove nagrade za književnost
Morin Frilej, Engleski PEN
Mina Aleksander
Mena Elfin, Velški PEN
Moran Serž
Mio Majint Najen, PEN Mjanmar
Natali Arijen, Flamanski PEN
Nil GejmanNedžad Ibrahimović, predsjednik PEN-a BiH

Nedžad Ibrahimović, predsjednik PEN-a BiH
Orban Žan-Pjer
Paskal Fonteno
Per Ohrgard, Danski PEN
Per Vatsberg, predsjednik Nobelovog komiteta za književnost
Peter Šnajder
Filip Sands
Rejmond Lou
Roan-Rosenblat Anri
Ronald Bladen, izdavač
Salil Tripati, Međunarodni PEN
Salman Ruždi, Međunarodni PEN
Sesilija Balkazar De Bučer
Sirpa Kahonen, predsjednik Finskog PEN
Sjon, PEN Island
Sofi Oksanen
Sijeda Ejrin Jaman, PEN Bangladeš
Silvester Klansije
Tade Ipadeola, PEN Nigerija
Tarik Ali
Tereza Kadet, Portugalski PEN
Tomas Rotšild, Njemački PEN
Tomazeti Monik
Urči Urutikoečea, Baskijski PEN
Vida Ognjenović, potpredsjednica Međunarodnog PEN i predsjednica Srpskog PEN centra
Vilijem Nijgard, Norveški PEN
Zulfi Livaneli
Žan Žonio, PEN Belgija

 


 

To our friends and colleagues in Turkey,

In recent months we have witnessed a dramatic crackdown on free expression in your country. We have watched the authorities imprison PEN members, writers, journalists, civil servants, teachers, and thousands of others. Many of these were not arrests related to the coup attempt, but of peaceful voices critical of the government. In the wake of the breakdown of the peace negotiations, Turkey’s Kurdish population has borne the brunt of wide-scale attacks on civilians and restrictions on the use of their language in the media.

Some 150 writers and journalists are languishing behind bars. Over 170 news outlets have been shut down under laws passed by presidential decree following the imposition of a state of emergency, a period that has been characterized by the heavy-handed use of extraordinary powers while normal constitutional protections are suspended.

Today Turkey is the largest jailer of journalists in the world.

We will not stand by silently. We offered resistance and trenchant criticism when Aslı Erdoğan and Necmiye Alpay were imprisoned. They are happily now free, although they endured several months behind bars and unsubstantiated criminal proceedings against them are ongoing. Appallingly, on the day of their release, award-winning investigative journalist and English PEN’s former writer-in-residence Ahmet Şık was arrested at his home in Istanbul. He remains in prison today.

Ahmet Şık joins a long list of writers in prison in Turkey: these include Cumhuriyet editor-in-chief Murat Sabuncu, editor of its books supplement Turhan Günay, and columnist and International Press Institute (IPI) board member Kadri Gürsel, all held since 31 October. Novelist Ahmet Altan has been held on alleged terror charges since 23 September 2016. More recently, three journalists, Mahir Kanaat from BirGün daily, Ömer Çelik and Tunca Öğreten, managing editors of DİHA news agency and online news portal Diken respectively, were arrested on 18 January 2017 with charges of membership to three different terrorist organizations after their initial detention on 25 November 2016.

We are writing to you to let you know that you are not alone. We are writing to tell you that we will not stand idly by in your time of need. We will not be silent while your human rights are violated. We will raise our global voice against any effort to silence yours.

PEN stands for the principle of unhampered transmission of thought within each nation and between all nations, and members and supporters pledge themselves to oppose any form of suppression of freedom of expression in the country and community to which they belong, as well as throughout the world.  A climate of free expression where the free exchange of ideas is facilitated fosters mutual understanding, transparency and accountability and ultimately enhances national security. Turkey must uphold its obligations to protect free expression and other human rights and the writers of Turkey must be able to speak, to criticize, to protest, without fear of reprisals. Our word, our pens, our voices in your support is our continued pledge to you.

Abraham Zere, PEN Eritrea
Adam Gérard
Adonis
Ai Weiwei
Alline Davidoff
Andrew Solomon, PEN America 
Angie Cruz
Ariel Dorfman
Arthur Golden
Azar Nafisi
Beatrice Lamwaka
Bergen Véroniqu
Berivan Dosky, Kurdish PEN
Burhan Sönmez, PEN International
Carles Torner, PEN International               
Cecilia Balcazar De Bucher
Chigozie Obioma
Danie Marais, PEN Afrikaans
Danson Sylvester Kahyana, PEN Uganda
Elena Poniatowska
Elfriede Jelinek, Nobel Laureate 
Elif Shafak, PEN Writers Circle
Elisabeth Olin, PEN Sweden         
Emmanuel Pierrat, French PEN 
Eric Bogosian
Eugene Schoulgin, PEN International Vice-President
Eva Bonnier, Publisher    
Evgeny Popov, PEN Russia
François Rose-Marie
Frankie Asare-Donkoh, PEN Ghana
Grace Mutandwa, PEN Zimbabwe
Hanan Al Shaykh, PEN Writers Circle
Ian Rankin, PEN Writers Circle
Iman Humaydan, PEN Lebanon
Ingeborg Senneset
Jackie Dennis, PEN New Zealand
Jean Jauniaux, PEN Belgium
Jennifer Clement, PEN International
Joanne Leedom-Ackerman, PEN International
JM Coetzee, Nobel Laureate
John Ashbery
John Ralston Saul, PEN Writers Circle
Jonathan Franzen
Josef Haslinger  Presdient, German PEN
Kätlin Kaldmaa  President, PEN Estonia
Khadija Ismayilova
Lucina Kathmann, PEN International       
Luis Miguel Aguilar
Lydia Cacho
Magali Tercero, PEN Mexico
Mandla Langa
Margaret Atwood, PEN Writers Circle      
Margie Orford   President, PEN South Africa
Mario Vargas Llosa, Nobel Laureate
Maureen Freely, English PEN
Meena Alexander
Menna Elfyn, PEN Wales Cymru
Meurant Serge
Myo Myint Nyein, PEN Myanmar
Natalie Arien, PEN Flanders
Neil Gaiman

Nedzad Ibrahimovic, PEN Bosnia and Herzegovina
Orban Jean-Pierre
Pascale Fonteneau
Per Øhrgaard, Danish PEN
Per Watsberg, Chairman of the Nobel Committee for Literature
Peter Schneider
Phillipe Sands
Raymond Louw
Roanne-Rosenblatt Henri
Ronald Bluden, Publisher 
Salil Tripathi, PEN International 
Salman Rushdie, PEN Writers Circle
Sirpa Kähkönen President, Finnish PEN
Sjón, Icelandic PEN
Sofi Oksanen, PEN Writers Circle
Syeda Aireen Jaman, PEN Bangladesh
Sylvestre Clancier
Tade Ipadeola, PEN Nigeria
Tariq Ali
Teresa Cadete, Portuguese PEN
Thomas Rothschild, German PEN
Tomasetie Monique
Urtzi Urrutikoetxea, Basque PEN
Vida Ognjenović, PEN Serbia 
William Nygaard, Norwegian PEN
Yann Martel, PEN Writers Circle
Zülfü Livaneli

 

 8,669 total views,  1 views today

Komentariši