Konkurs za kratku priču „IV Bugojanska vaza“ – Nagrada: 1000 KM

 

 

JU Kulturno sportski centar Bugojno i općina Bugojno, na osnovu potpisanog sporazuma o ustanovljenju nagrade „Bugojanska vaza“ za kratku priču/pripovjetku, a povodom Dana državnosti BiH, raspisuje

 

KONKURS

za kratku priču/pripovjetku za 2016. godinu

„IV Bugojanska vaza“

 

Uslovi konkursa:

 

 • Pravo učešća na Konkursu imaju građani BiH.
 • Priče/pripovjetke ne smiju biti ranije objavljivane, štampane niti nagrađivane.
 • Priče/pripovjetke maksimalno trebaju imati 20.000 otkucaja (slovnih mjesta).
 • Rok za dostavljanje radova je 24.10.2016. godine.
 • Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
 • JU KSC Bugojno zadržava pravo objavljivanje odabranih priča/pripovjetki u svojoj publikaciji bez nadoknade autorima.
 • Nagrada je jedna i nedjeljiva.
 • Nagrada se sastoji od replike „Bugojanska vaza“ (original se nalazi u Zemaljskom muzeju BiH i predstavlja najstariji pronađeni pisani spomenik u BiH),  autorice Adine Kero i novčanog iznosa od 1.000 KM.
 • Žiri, kojeg imenuje direktor KSC Bugojno, bit će sačinjen od tri afirmisana autora iz BiH.
 • Radovi se mogu dostavljati na jednom od tri službena jezika u BiH: bosanski, hrvatski i srpski jezik.
 • Radove slati u tri odštampana primjerka (A4 format) i u elektronskoj formi na CD-u.
 • Radove slati potpisane šifrom. U posebnoj koverti dostaviti rješenje šifre (ime i prezime autora, adresu i kontakt telefon).
 • Na Konkurs nemaju pravo prijave uposlenici i uprava KSC Bugojno niti njihovi bliži srodnici.
 • Rezultati Konkursa će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, na službenoj stranici KSC Bugojno www.kscbugojno.ba najkasnije do 23.11.2016.,  a nagrada će biti uručena 25.11.2016. godine.

 

Radove slati na adresu:

JU Kulturno sportski centar Bugojno

Nugle II bb

70230 Bugojno

Sa naznakom „Bugojanska vaza“

 

Kontakt osoba: Vahid Duraković, e-mail: kscbugojno@kscbugojno.ba

 

D  I  R  E  K  T  O  R

Vahid     Duraković

 10,593 total views,  1 views today

Komentariši