Darko Cvijetić: Muha se može čuti u tebi

darko - ilustracija
Foto: Amer Tikveša
biti uvodna sekvenca u filmu
beztitlovna slika
razapinjano bijelo platno
strašnost lutke pokožena šaptanjem
biti limeni lijevak o žicu obješen na munaru
prepunjen
tkoznakad snimljenim glasom mujezina:
izkrkljavati svaku treću riječ –
o utopljenom dječaku
oko kojeg
meduze ostave petrolejke
o neutvrdivom broju gnijezda
u strahu od ičijeg ptičenja
o ruži rukom vrtovanoj
napuštenoj zdravim
puškonošom
o zviždaljki progutanoj u Chaplinu
koja je pištala dok štuca
zatraženoj natrag
u rolnu Svjetla velegrada

 8,863 total views,  2 views today

Komentariši