Ljubica Ostojić

P.E.N.

Ime i Prezime

Ljubica Ostojić

Adresa

Jezero 3, 71000 Sarajevo, BiH

Biografija

LJUBICA OSTOJIĆ rođena je 2o. 3. 1945. godine u Beogradu (Republika Srbija), a koncem iste godine nastanjuje se sa porodicom i živi u Sarajevu (Bosna I Hercegovina) . Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji (Likovni odsjek) i Filozofskom fakultetu (Komparativna književnost – teatrologija), u Sarajevu. Nastavlja da živi i radi u Sarajevu do današnjeg dana. Radila je kao dramaturg Dramske scene Pozorišta mladih. I profesionalni pisac sa statusom slobodnog umjetnika, kaodugogodišnji kazališni kritičar u revijama «Odjek» i «Književna revija» i listovima «Oslobođenje» i «Večernje novine“, urednik dokumentarne, eksperimentalne i poetske drame na Radio-Sarajevu, dramaturg-suradnik u Mostarskom Teatru Mladih 74 /MTM/. Od 1994. godine djeluje kao predavač Dramaturgije na Akademiji scenskih umjetnosti /ASU/. U zvanju Redovni profesor. Piše također radiodrame, tv-drame i scenarije, kritiku i esejistiku iz oblasti kazališne umjetnosti, književnosti i likovnih umjetnosti. Dramaturg je, dramatizator i adaptator brojnih predstava u suvremenom kazalištu. Njena poezija proza, kritika, drame i radio drame prevođene su na engleski, albanski, njemački, mađarski, makedonski, turski, slovenski, poljski, česki, bugarski, slovački, grčki, francuski… Član je Društva pisaca BiH od 1974. i P.E.N. centra . Dobitnik je više književnih i teatroloških nagrada i priznanja. Izdvaja Međunarodnu nagradu za doprinos razvoju dramskog odgoja «Grozdanin kikot» (2000.)

Mobitel

0038762323934

Telefon

0038733201019

e-mail

ostojic_ljubica@yahoo.com

e-mail alt.

ostojic_ljubica@yahoo.com