Ervin Mujabašić

P.E.N.

Ime i Prezime

Ervin Mujabašić

Biografija

Rođen sam u Tuzli 28. maja 1979. godine. Počeo sam slikati ljudska lica 23 godine poslije. Diplomirao sam na Filozofskom fakultetu u Tuzli 2006. na Odsjeku za bosanski jezik i književnost. Iste godine u časopisu Razlika/Differance objavljen je moj diplomski rad. Godinu poslije počeo sam pisati fikciju. U decembru 2013. na natječaju Fondacije za izdavaštvo FBiH dobio sam nagradu za knjigu priča Apokrifi Simona Jakova. U decembru 2014. na natječaju za najbolju kratku priču XXX Susreta Zija Dizdarević dobio sam prvu nagradu za priču Neco. Pišem i slikam u Živinicama. Volio bih da to radim negdje drugdje. Periodični sam nastavnik bosanskog jezika u Prvoj osnovnoj školi Živinice – mijenjam ljude koji su bolesni.

Bibliografija

Prvonagrađena pjesma u IV razredu osnovne škole, objavljena u školskom časopisu; ne sjećam se godine i naziva pjesme

Koncept individualnih povijesti naspram kolektivno-ideološke paranoje u ‘Grobnici za Borisa Davidoviča‘ (esej), Časopis Razlika/Differance, Tuzla 2006.

Apokrifi Simona Jakova (knjiga priča), Dobra knjiga, Sarajevo 2014.

Fellah mengu (priča), Novi izraz, broj 63-64/2015.

Kuća i Kako biti čovjek (pjesme), Zbornik 2016, 101 pjesma povodom smrti M.Ć. Ćatića

Crtač priča (priča), Ljudi bez osobina: zbornik, Biblioteka Zbornici/Oksimoron, Beograd 2016

 

e-mail

leosshh@hotmail.com