Elvedin Nezirović

P.E.N.

Ime i Prezime

Elvedin Nezirović

Adresa

Kočine bb, 88104 Mostar

Biografija

Elvedin Nezirović, rođen 1976. godine. Diplomirao na Pedagoškoj akademiji, odsjek za Bosanski jezik i književnost na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, kao i na Fakultetu humanističkih nauka, odsjek za Engleski jezik i književnost, također na Univerzitetu “Džemal Bijedić”. Živi i radi u Mostaru.

Bibliografija

“Bezdan”, poezija, 2002.
“Zvijer iz hotelske sobe”, poezija, 2009.
“Toliko o tome”, priče, 2013.
“Boja zemlje”, roman, 2016.

Mobitel

61707317

e-mail

edonezirovic@gmail.com

e-mail alt.

edonezirovic@gmail.com