Dejan Đuričković

P.E.N.

Ime i Prezime

Dejan Đuričković

Adresa

Živojina Mišića 29, 58000 Banja Luka, BiH

Biografija

Biografija – U rodnom gradu završio osnovnu i srednju školu. Studij opšte (komparativne) književnosti pohađao u Zagrebu i Beogradu, diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu l961. Jedno vrijeme, po završetku studija, radio kao gimnazijski profesor u Banjaluci, zatim, više godina, bio na studijskom boravku u Francuskoj, najprije na postdiplomskom studiju, kao stipendista francuske vlade (1965-67), zatim kao lektor srpsko-hrvatskog jezika na univerzitetima u Strasbourgu (l970-72), Bordeauxu (l980-82) i Aix-en-Provencei (l985-88). Od l967. do l993. stalno zaposlen u Institutu za književnost u Sarajevu. Na Univerzitetu u Sarajevu l973. odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Uloga časopisa Bosanska vila (l885-l9l4) u književnoj i kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine”. Jedno vrijeme (l988-90), kao spoljni saradnik, u zvanju redovnog profesora, predavao Teoriju književnosti na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Od l993. do odlaska u penziju (2006) bio stalno zaposlen na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine, u zvanju redovnog profesora, na predmetu Srpska književnost III (XX vijek). Bio je urednik više književnih i naučnih časopisa (Putevi, Život, Godišnjak Instituta za književnost u Sarajevu, Novi Izraz, Bosanska vila, nova serija, Almanah SPKD Prosvjeta u Sarajevu). Priredio više izabranih djela naših pisaca. Od 2010. g. stalno nastanjen u Banjaluci.

Bibliografija

Bosanska vila, I-III, književnoistorijska studija sa bibliografijom, t. I (studija) str.534, t. II (bibliografija) str. 476, t. III (bibliografija) str. 627, ćirilica, Svjetlost, Sarajevo l974; Dojmovi, književne kritike, latinica, str. l7l, Glas, Banjaluka l978; Francuska nova kritika, zbornik, izbor kritika, prevod, redakcija, predgovor i bibliografija – D. Đ., latinica, str. 430, Svjetlost, Sarajevo 1981; Kritičari o djelu Ćamila Sijarića, zbornik, izbor, redakcija i pogovor D. Đ., latinica, str. 364, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo 1986; Roman l945-l980, književnoistorijska studija, ćirilica, str. 524, Institut za književnost – Svjetlost, Sarajevo l991; Svjedočanstva vremena – Srpska književnost u listovima i časopisima u Bosni i Hercegovini l878-l9l4, književnoistorijski pregled, ćirilica, str. 194, Prosvjeta, Sarajevo 2006; Vidjenja romana, studije i eseji, latinica, Zavod za izdavanje udžbenika, Istočno Sarajevo 2006, str. 343; Književna ogledala, eseji, latinica, str. 255, Zalihica, Sarajevo 2007; Podsjećanja. Iz naše književne prošlosti,studije i eseji, latinica, Prosvjeta, Sarajevo 2010, str. 206; Srpski pisci Bosne I Hercegovine, leksikon, ćirilica, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo 2013, str. 386.

Mobitel

0038761220705

Telefon

0038751257212

e-mail

dejan@djurickovic.org

e-mail alt.

dejan@djurickovic.org