Azra Bektasagić

P.E.N.

Ime i Prezime

Azra Bektasagić

Biografija

Azra Bektašagić, generalna tajnica PEN Centra u BiH, rođena u Tuzli 1974., magistrirala liderstvo i cijeloživotno učenje na fakultetu organizacionih nauka, Victoria, Canada. U proteklih 20 godina radi na projektima strateškog i operativnog planiranja, organizacijskog restruktuiranja, organizacijske kulture te upravljanja projektima u nevladinom i privatnom sektoru.

e-mail

azra.bektasagic@bih.net.ba