Andrea Lešić-Thomas

P.E.N.

Ime i Prezime

Andrea Lešić-Thomas

Biografija

Andrea Lešić-Thomas (rođena u Sarajevu, 31. X 1972.) počela je studirati jugoslavenske književnosti i opštu književnost (u Beogradu, 1991-1994), završila ruski i francuski jezik i književnost, magistrirala evropsku književnost, i doktorirala na Rolandu Barthesu i Mihailu Bahtinu (sve u Londonu, na Queen Mary, University of London, između 1994. i 2001.). U Londonu je predavala kao lektorica za srpskohrvatski jezik na School of Slavonic and East European Studies (1998-2001), i, nakon doktorata, rusku književnost na Queen Mary, University of London (2001-2005). Od aprila 2008. radi na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu), gdje predaje uglavnom književnoteoretske predmete. Pisala je o komparativnoj književnosti (francuskoj, ruskoj i književnostima jugoistočne Evrope) i književnoj teoriji (posebno o strukturalizmu, naratologiji, i Bahtinu, kao i o problemu pamćenja). Kroz svoj naučno-istraživački rad se bavi problemom kulturnog pamćenja, kognitivnom poetikom, ljubavnim pričama i vampirima.

Bibliografija

(Objavljuje pod prezimenima Lešić i Lešić-Thomas)

Knjige:
1.Bahtin, Bart, strukturalizam: Književnost kao spoznaja i mogućnost slobode, Beograd: Službeni glasnik, 2011

Članci u časopisima i poglavlja u knjigama:
1.'Poezija kao afrodizijak za život’, u Bisera Alikadić, Odmotavanje do kalema: izbor pjesama (Sarajevo: Dobra knjiga, 2015), 221-232.
2.'O rijekama i ribama’, Sarajevske sveske, br. 45-46, 2014, str. 181-184.
3.‘Da li je Beckett Konstantinovićev prijatelj?’, Sarajevske sveske, br. 41-42, 2013.
4.‘O mjesečarenju po frivolnom’, Zeničke sveske, br. 17, 2013.
5.'Memory and Conceptual Tropes: Museums, Trade and Documents in Veličković’s Konačari’, u Balkan Memories: Media Constructions of National and Transnational History, ur. Tanja Zimmerman (Bielefeld: Transcript, 2012), 87-94.
6.'Kratak uvod u nastavak jedne rasprave’, uvod u tematski blok o južnoslavenskoj komparativistici koji je A. L. uredila za Sarajevske sveske, br. 35-36, 2012.
7.'Disciplina ili interdisciplinarnost’, razgovor sa Zoranom Milutinovićem u tematskom bloku o južnoslavenskoj komparativistici koji je A. L. uredila za Sarajevske sveske, br. 35-36, 2012.
8.'O banalnosti patnje i značaju radosti: poezija Adise Bašić’, Novi izraz, 2011
9.'Filologija u vremenu, još uvijek’, Sarajevske sveske, 32-33, 2011
10.'Trauma, intimna sjećanja, problem autentičnosti i fotografije Milomira Kovačevića Sarajevo dans le coeur de Paris’, Sarajevske sveske, 2010
11.'Kafka u Japanu, svemirski brodovi i kognitivna poetika: implikacije za interkulturalno razumijevanje’, Susreti kultura, Novi Sad, 2010
12.‘Memory, Narratology and the Problem of Authenticity’, Interpretations: European Research Project for Poetics and Hermeneutics, ed. by Kata Kulavkova (Skopje: Macedonian Academy of Sciences and Arts, 2008), vol. 2, 101-119. [‘Pamćenje, naratologija i problem autentičnosti’]
13.‘Pushkin’s Eugene Onegin and Lermontov’s A Hero of Our Time: Loving the Semantic Void and the Dizziness of Interpretation’, The Modern Language Review, 103 (October 2008), 1067-1085 [‘Jevgenije Onjegin i Junak našeg doba: Zaljubljenost u semantičku prazninu i vrtoglavica interpretacije’]
14.‘The Answer Job Did Not Give: Dostoevsky’s Brat’ia Karamazovy and Camus’s La peste’, The Modern Language Review, 101 (July 2006), 774-788 [‘Odgovor koji Job nije dao: Braća Karamazovi Dostojevskog i Kuga Camusa’]
15.‘Literature and Intercultural Dialogue’, International Journal of the Humanities, Volume 1 (online journal) [‘Književnost i interkulturni dijalog’]
16.‘Behind Bakhtin: Russian Formalism and Kristeva’s Intertextuality’, Paragraph, 28 (November 2005), 1-20 [‘Iza Bahtina: ruski formalizam i Kristevina intertekstualnost’]
17.‘Miljenko Jergovic’s Art of Memory: Lying, Imagining and Forgetting in Mama Leone and Historijska citanka’, The Modern Language Review, 99 (April 2004), 430-44. [‘Umjetnost pamćenja Miljenka Jergovića: Laganje, zamišljanje i zaboravljanje u romanu Mama Leone i Historijskoj čitanci’]
18.‘The East and West of European Structuralism’, in Shifting Borders: Theory and Identity in French Literature, ed. by Emily Butterworth and Kathryn Robson (Oxford: Peter Lang, 2001) [‘Istok i zapad evropskog strukturalizma’]

Recenzije:
1.‘Energy of Delusion. A Book on Plot. By Viktor Shklovsky.’ The Modern Language Review, 103 (April 2008), 614-615
2.‘Energy of Delusion. A Book on Plot. By Viktor Shklovsky.’ The Jewish Quarterly, 208 (Winter 2007)

Misc.:
1.Tekst za katalog izložbe Milomira Kovačevića Strašnog Oda radosti, Stolac i Pariz, juli-septembar 2011
2.”Images de Sarajevo”, predgovor knjizi Sarajevo: Photographies de Milomir Kovačević, (Chambray-lés-Tours: Actes Sud, 2012)

e-mail

andrea.lesic72@gmail.com

e-mail alt.

andrea.lesic72@gmail.com