Alen Kristić

P.E.N.

Ime i Prezime

Alen Kristić

Adresa

Adija Mulabegovića 21/6, 71 000 Sarajevo, BiH

Biografija

Alen Kristić (Sarajevo, 1977.) zvanje magistra teologije stekao je 2004. godine po okončanju filozofijsko-teološkog studija na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, koja je afilirana Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Jedan je od pokretača i urednika izdanja Međunarodnog teološkog časopisa „Concilium“ za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a uz to i jedan od urednika „Statusa – magazina za političku kulturu i pitanja“ iz Mostara i lista „Bobovac“ iz Vareša.
Kao doktorand Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stipendist zaklade „Bischof Johann Weber“ iz Graza , bio je gost Instituta za pastoralnu teologiju i psihologiju Sveučilišta u Grazu u razdoblju od 2013. do 2014. godine.
Polazeći od koncepcija „slabog mišljenja“ i s njom usko povezane koncepcije „slabog kršćanstva“ postmodernog kršćanskog filozofa G. Vattima, u svojoj disertaciji propituje preobrazbe religijskog u postratno-tranzicijskom kontekstu, tragajući nadasve za novim obličjem hrvatskog katolicizma, koje bi, s onu stranu hrvatskog političkog katolicizma, bilo u stanju primjereno odgovoriti postratnim i tranzicijskim traumama, kojima su izručena društva nastala raspadom nekadašnje Jugoslavije.
Prevoditelj je teološke i filozofijske literature s njemačkog i engleskog jezika.
Angažiran je i u nevladinom sektoru, i to poglavito u projektima posvećenim opraštanju, pomirenju, dijalogu religija i poučavanju religije odnosno religioznoj pedagogiji.
Trenutno je voditelj projekta „Svjetski etos pod školskim krovom“, u sklopu kojeg je uredio i tri publikacije: „Svjetski etos: Dokumenti – utemeljenja – primjene“ (TPO Fondacija, Sarajevo 2015), „Svjetski etos pod školskim krovom: Priručnik za integriranje svjetskog etosa u srednjoškolske nastavne procese“ (TPO Fondacija, Sarajevo 2015) i „Svjetski etos pod školskim krovom: Priručnik za integriranje svjetskog etosa u osnovnoškolske procese“ (TPO Fondacija, Sarajevo 2015).
Težišta njegovog istraživačkog rada su: mirotvorni potencijal religija, svjetski etos, dijalog kršćanstva i islama, politička teologija, konfiguracija religijskog na ruševinama socijalizma, položaj i uloga žena u sferi religijskog, teologija oslobođenja, postmoderna filozofija kao izazov za kršćansku misao i praksu, odnos religije i literature…

Bibliografija

I. Knjige

1. „Religija i moć“, Rabic, Sarajevo 2009.
2. „Graditeljice mira – društveno-politički angažman dobitnica Nobelove nagrade za mir“,TPO Fondacija, Sarajevo 2012.
3. „Tiranija religijskog – Ogledi o religijskom bezboštvu“, Rabic, Sarajevo 2014.
4. „Prognani u zaborav – Fragmenti o pozitivnom potencijalu religioznog“, Synopsis, Zagreb & Sarajevo 2015. [u tisku]

II. Prijevodi

1. Christoph Markschies, „Gnoza i kršćanstvo“, Ex libris, Rijeka 2013.
2. Dietrich Bonhoeffer, „Etika“, Ex libris & Synopsis, Rijeka & Sarajevo 2009.
3. „Politika mira“, [VI. poglavlje], u: Hans Küng, Svjetski ethos za svjetsku politiku, Intercon, Zagreb 2007, str. 215-271 + bilješke str. 293-299.

Mobitel

0038763870701

e-mail

kristicalen77@gmail.com