Konkurs za kratku priču „VIII Bugojanska vaza“

This post is also available in: Bosnian


Konkurs za kratku priču

„VIII Bugojanska vaza“

Nagrada: 1.500 KM i replika „Bugojanske vaze“

JU Kulturno sportski centar Bugojno i općina Bugojno, na osnovu potpisanog sporazuma o ustanovljenju nagrade „Bugojanska vaza“ za kratku priču/pripovijetku, a povodom Dana državnosti BiH, raspisuje

KONKURS
za kratku priču/pripovijetku za 2020. godinu
„VIII Bugojanska vaza“

Uslovi konkursa:

∙ Pravo učešća na Konkursu imaju građani BiH.
∙ Priče/pripovijetke ne smiju biti ranije objavljivane, štampane niti nagrađivane.
∙ Priče/pripovijetke maksimalno mogu imati 20.000 otkucaja (slovnih mjesta).
∙ Rok za dostavljanje radova je 21.10.2020. godine.
∙ Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
∙ JU KSC Bugojno zadržava pravo objavljivanja nagrađenih priča/pripovijetki u svojoj publikaciji bez nadoknade autorima.
∙ Nagrada je jedna i nedjeljiva.
∙ Nagrada se sastoji od replike „Bugojanska vaza“ (original se nalazi u Zemaljskom muzeju BiH i predstavlja najstariji pronađeni pisani spomenik u BiH), autorice Adine Kero i novčanog iznosa od 1.500 KM.
∙ Stručni žiri, kojeg imenuje KSC Bugojno, odabrat će najbolju priču/pripovijetku.
∙ Radovi se mogu dostavljati na jednom od tri službena jezika u BiH: bosanski, hrvatski i srpski jezik.
∙ Radove slati u tri odštampana primjerka (A4 format) i u elektronskoj formi na CD-u.
∙ Radove slati potpisane šifrom. U posebnoj koverti dostaviti rješenje šifre (ime i prezime autora, adresu i kontakt telefon). Kovertu s rješenjem šifre staviti u veliku kovertu s radovima.
∙ Na Konkurs nemaju pravo prijave uposlenici i uprava KSC Bugojno niti njihovi bliži srodnici.
∙ Rezultati Konkursa će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, na službenoj stranici KSC Bugojno www.kscbugojno.ba najkasnije do 23.11.2020., a nagrada će biti uručena u periodu od 23. do 25.11.2020. godine.

Radove slati na adresu:
JU Kulturno sportski centar Bugojno
Nugle II bb, 70230 Bugojno
S naznakom „Bugojanska vaza“

Kontakt osoba: Vahid Duraković, 030 509 044, E-mail: kscbugojno@kscbugojno.ba

 4,508 total views,  2 views today

Komentariši