Reading Balkans Sarajevo 2020: Jasmina Topić

Gošća rezidencijalnog progama za pisce i spisateljice “Reading Balkans 2020” u mjesecu julu je književnica i novinarka iz Srbije, Jasmina Topić.

Književna večer posvećena njenom stvaralaštvu bit će održana u petak, 24. jula 2020. godine u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH. Razgovor s gošćom vodit će cijenjena pjesnikinja Bjanka Alajbegović.  

Jasmina Topić (1977) je završila Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, na grupi srpski jezik i književnost. Objavila je knjige pjesama: ,,Suncokreti. Skica za dan” (Zajednica književnika Pančeva, 1997), ,,Pansion. Metamorfoze” (Centar za stvaralaštvo mladih Beograd, 2001), ,,Romantizam” (Narodna knjiga – Alfa, 2005) i ,,Tiha obnova leta” (Povelja, Kraljevo, 2007). Objavljuje povremeno prikaze knjiga i priče, pa se tako jedna našla u knjizi ,,Projekat Kortasar” (Povelja, 2003). Za zbirku ,,Pansion. Metamorfoze” nagrađena ,,Matićevim šalom” 2002. godine. Pored objavljenih knjiga, napravila je i multimedijalnu prezentaciju knjige ,,Tiha obnova leta” – 10 poetskih spotova na srpskom i engleskom. Godine 2008. boravi u Beču kao dobitnica književne stipendije austrijskog KulturKontakta. Uređuje Zbornik poezije i kratke proze mladih s prostora bivše Jugoslavije ,,Rukopisi”. Pjesme su joj prevedene na slovenački, makedonski, poljski, engleski, portugalski i njemački jezik. Živi u Pančevu.

Prema riječima pjesnika, prevodioca i urednika izdavačke djelatnosti KCNS-a, Alena Bešića: Poezija Jasmine Topić osvetljava na jedan novi način sentimentalno sagledavanje sveta, i povratak unutrašnjem, često mračnom i nesagledivom putu samoanalize. Takođe, ona ispituje granice pesničkog subjekta i njegovog Ja, eksperimentirajući sa sposobnošću čitaoca da percipira i sagleda razgranatost / višeslojnost pesničkih slika. U poslednje vreme, u njenoj poeziji prisutno je iskustvo putovanja, transponovano u različite mogućnosti samoostvarivanja, u stvarnom i poetskom svetu, a autorka na taj način istražuje mogućnosti različitih bitisanja, što je važna tema savremene poezije.

***

The guest of the Literary Residence Programme ‘Reading Balkans 2020’ during July is a writer and journalist from Serbia, Jasmina Topić.

A literary evening dedicated to her work will be held on Friday, July 24 2020 at the Museum of Literature & Performing Arts of Bosnia and Herzegovina (address: Sime Milutinovića Sarajlije 7). The conversation with the guest will be led by the esteemed poet Bjanka Alajbegović.

Jasmina Topić (1977) graduated Serbian language and literature from the Faculty of Philology, University of Belgrade. She wrote the following poetry collections: ‘Suncokreti. Skica za dan’/ ‘Sunflowers. Sketch for the day’ (Zajednica književnika Pančeva, 1997), ‘Pansion. Metamorfoze’/ ‘Pension. Metamorphoses’ (Centar za stvaralaštvo mladih Beograd, 2001), ‘Romantizam’/ ‘Romanticism’ (Narodna knjiga – Alfa, 2005) and ‘Tiha obnova leta’/ ‘Silent Renewal of Summer’ (Povelja, Kraljevo, 2007). She occasionally publishes book reviews and stories. One of her stories can be found in ‘Projekat Kortasar’/ ‘Project Cortasar’ (Povelja, 2003). She was given the ‘Matićev šal’ award in 2002 for the collection ‘Pension. Metamorphoses’. In addition to published books, she also made a multimedia presentation of the book ‘Tiha obnova leta’/ ‘Quiet Renewal of Flight’ – 10 poetry videos in Serbian and English. In 2008 she travels to Vienna as the winner of the literary scholarship of the Austrian KulturKontakt. She is the editor of ‘Rukopisi’/ ‘Handwritings’, the collection of poetry and short prose of young people from the former Yugoslavia. Her poetry has been translated into Slovenian, Macedonian, Polish, English, Portuguese and German. She lives in Pančevo, Serbia.

According to the poet, translator and editor of the publishing house KCNS, Alen Bešić: Jasmina Topić’s poetry illuminates the sentimental perception of the world in a new way, and the return to the inner, often dark and inconceivable path of self-analysis. Furthermore, she examines the boundaries of the poetic subject and his Self, experimenting with the reader’s ability to perceive and comprehend the ramifications / multiple layers of poetic images. Lately, in her poetry one can decipher the experience of travel, transposed into various possibilities of self-realization, in the real and poetic world, and the author thus explores the possibilities of different beings, which is an important topic of contemporary poetry.

 4,801 total views,  2 views today

1 komentar

Komentariši