TRI PJESME NEDŽADA IBRAHIMOVIĆA

LJUBAV POSLIJE LJUBAVI

(D. Walcottu)

Ako me strah da ću 
oživjeti kao neko drugi, 
da li je nekog drugog 
bilo strah da će oživjeti 
kao ja, i šta bi sad o meni 
mislio

Šta mi je onda za njega
činiti, da se ne zlopati, da drugome
zlo ne čini, da svoj strah
preživi šta mi je činiti još
Hoću li ga umjeti prepoznati
s one strane vremena kada se 
sretnemo, kada se upoznamo 
i ispitamo jedan drugoga, 
ocijenimo

Ili ću to opet biti samo ja 
Ovaj ja i s one strane 
vremena Onaj koga 
samo strah je da opet 
oživjet će u nekom 
drugom


ŽELJA

Javljam se djevojci
Ukucavam merkator
Podešena na automatsko predviđanje riječi

Tastatura sama upisuje krematorij

Tako me ona zatiče u budućnosti 
Zatiče, dok iza kase nastojim skicirati 
pjesmu, uređaj mijenja u zatočen

Zatočen u krematoriju pravi je
opis moje želje Trebalo bi se možda 
pomiriti s tim da između virtualnosti 
i dima nema razlike


KAO DIJETE

Ako ne znaš reći volim, 
onda ne znaš reći ni STOL, 
VRATA, PROZOR,
ni sve druge jednostavne 
i korisne riječi

Ako ne umiješ reći volim, 
tada kružiš oko svijeta kao 
dron fikcije izgubljen
nad džunglom a svuda ispod 
i oko tebe preslažu se 
ruine i lebde lešinari

Sve je stoga pitanje 
baterija, pitanje trošenja,
i trebalo bi se s tim pomiriti

Ili, kao dijete, 
mudro iskočiti iz padajućeg aparata 
tik pred tlom,

i tako preživjeti

 

 14,104 total views,  1 views today

Komentariši